Hookes lov

Hookes lov er en matematisk model, som bruges til at beskrive den kraft F, som en fjeder trækker eller trykker med, når den er deformeret en vis strækning x fra sin hvilestilling. Hookes lov siger, at:

Hookes lov forklaret (engelsk)

hvor k er en proportionalitetsfaktor, som for Hookes lovs vedkommende kaldes for den pågældende fjeders fjederkonstant. Af formlen kan det udledes, at den fysiske dimension for fjederkonstanten er kraft pr. længdeenhed, og følgelig bliver SI-enheden for fjederkonstanten N/m (newton pr. meter).

Hookes lov kan også udtrykkes ved den elastiske potentielle energi

,

der svarer til arbejdet udført på fjederen for at forskyde den en afstand x fra hvile.

Generaliseret gælder Hookes lov, når Youngs modul for et materiale er konstant. [1]

  • E er Youngs modul.
  • er tøjningen/den relative forlængelse.
  • er spændingen i stangen, som er den påvirkende kraft delt med stangens tværsnitareal.

KildehenvisningerRediger

  1. ^ Birkelind, Chano, "Youngs modul - elasticitet", Fysikleksikon, Niels Bohr Institutet, hentet 20. marts 2019. 

Se ogsåRediger