Hookes lov

Hookes lov er en klassisk mekanisk model, som bruges til at beskrive den kraft , som en fjeder trækker eller trykker med, når den er deformeret en vis strækning fra sin hvilestilling. Hookes lov siger, at:

Hookes lov forklaret (engelsk).

hvor er en proportionalitetsfaktor, som for Hookes lovs vedkommende kaldes for den pågældende fjeders fjederkonstant. Af formlen kan det udledes, at den fysiske dimension for fjederkonstanten er kraft pr. længdeenhed, og følgelig bliver SI-enheden for fjederkonstanten N/m (newton pr. meter).

Hookes lov kan også udtrykkes ved den elastiske potentielle energi

,

der svarer til arbejdet udført på fjederen for at forskyde den en afstand fra hvile.

Generaliseret gælder Hookes lov, når Youngs modul for et materiale er konstant. Med kan Hookes lov skrives som:[1]

hvor er tøjningen/den relative forlængelse, og er spændingen, hvilket vil sige den pålagte kraft delt med tværsnitsarealet.

Et system, der følger Hookes lov, kan generelt kaldes for en harmonisk oscillator.

KildehenvisningerRediger

  1. ^ Birkelind, Chano, "Youngs modul - elasticitet", Fysikleksikon, Niels Bohr Institutet, hentet 20. marts 2019