Hookes lov er en klassisk mekanisk model, som bruges til at beskrive den kraft , som en fjeder trækker eller trykker med, når den er deformeret en vis strækning fra sin hvilestilling. Hookes lov siger, at:

Illustration af Hookes lov. Når en enkelt masse hænges på fjederen, øges fjederens længde med . Når to masser hænges på fjederen, forlænges den med osv.
Hookes lov forklaret (engelsk).

hvor er en proportionalitetsfaktor, som for Hookes lovs vedkommende kaldes for den pågældende fjeders fjederkonstant. Af formlen kan det udledes, at den fysiske dimension for fjederkonstanten er kraft pr. længdeenhed, og følgelig bliver SI-enheden for fjederkonstanten N/m (newton pr. meter).

Hookes lov kan også udtrykkes ved den elastiske potentielle energi

,

der svarer til arbejdet udført på fjederen for at forskyde den en afstand fra hvile.

Et system, der følger Hookes lov, kan generelt kaldes for en harmonisk oscillator.

Materialeegenskab redigér

Generaliseret gælder Hookes lov, når Youngs modul   for et materiale er konstant. Med   kan Hookes lov skrives som:[1]

 

hvor   er tøjningen/den relative forlængelse, og   er spændingen, hvilket vil sige den pålagte kraft delt med tværsnitsarealet. Denne skrivemåde har den fordel, at Youngs modul er uafhængig af materialets dimensioner.

Kildehenvisninger redigér

  1. ^ Birkelind, Chano, "Youngs modul - elasticitet", Fysikleksikon, Niels Bohr Institutet, hentet 20. marts 2019