Hostrup Sø

naturlig sø 10 km syd for Åbenrå

Hostrup Sø er en med et areal på 202 hektar den største naturlige sø i Sønderjylland. Den ligger cirka 10 km syd for Åbenrå i Kliplev Sogn, øst for E45 og nord for Sønderborgmotorvejen.

Hostrup Sø
Overblik
Land Danmark
Kommuner Åbenrå Kommune
Sogne Kliplev Sogn
Område Sønderjylland
Type Brunvandet sø
Tilløb Humlebæk, Brudesøbæk
Afløb Bjerndrup Mølleå
Afvandingsareal 1445 ha
Maks. længde ca. 2 km
Maks. bredde ca. 1,7 km
Overfladeareal 202 ha
Middeldybde 2 m
Maks. dybde 6,8
Oversigtskort

Det er en næringsfattig brunvandet sø med en middeldybde på ca. 2 meter og en max dybde på 6,8 meter. Den menes dannet ved en gletschererosion i forbindelse med det gletscherfrem- stød, der nåede frem til hovedopholdslinien vest for søen. Mod syd går morænebakker næsten helt ud til søen mens bredderne er lave og bugtede mod nord, med en bræmme af tørvemoser. Ca. en km vest for søen ligger de tidligere tørvemoser, Seifrids Sø, adskilt fra Hostrup Sø af en moræneryg. Øst for søen ligger det fredede Sønder Hostrup Overdrev hvor i alt 103 ha blev fredet i 1929 og 1990. Hostrup Sø er både fuglebeskyttelsesområde og habitatområde, og er den centrale del af Natura 2000 -område nr. 95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark.

Området omkring Hostrup Sø var blandt de første lokaliteter hvor havørnen slog sig ned som ynglefugl, da den genindvandrede i 1996, efter ikke at have ynglet i Danmark siden omkring 1912 [1].

Der er to bække der tilfører vand til søen, Humlebæk i den nordøstlige del og Brudesøbæk i den nordvestlige del af søen. Der er kun et afløb fra søen, beliggende i den sydlige ende som afvander til Bjerndrup Mølleå. Udløbet fra søen og afstrømning i udløbet er meget lille i forhold til søens vandvolume.

Naturgenopretning ved Hostrup SøRediger

Der påbegyndtes i 2012 et naturgenopretningsprojekt, for at forbedre tilstanden for Hostrup Sø, og de omkringliggende naturområder; Hostrup Sø er målsat som et særligt naturvidenskabeligt interesseområde; [2][3]

Eksterne kilder og henvisningerRediger