Hovedstadens Lokalbaner

Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) var et infrastrukturselskab, der ejede fem nordsjællandske privatbaner og Lille Nord. Selskabet var en fusion af Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ), Gribskovbanens Driftsselskab (GDS), Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB), Lyngby-Nærum Jernbane (LNJ) og Østsjællandske Jernbaneselskab (ØSJS).

Hovedstadens Lokalbaner i 2006 angivet med brun.

Selskabet blev stiftet 1. juli 2001 med Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som hovedaktionær. Denne stiftede samtidig selskabet Lokalbanen A/S til at forestå drift og vedligeholdelse mens HL fungerede som ejer af strækninger og tog. HUR ophørte ved strukturreformen, hvorefter de to selskaber kom under trafikselskabet Movia. Denne foretog en omorganisering 1. januar 2009. Østbanen blev sammen med Vestsjællands Lokalbaner og Lollandsbanen til Regionstog. Hovedstadens Lokalbaner fusionerede samtidig med Lokalbanen under sidstnævnte navn.[1]

Strækninger redigér

Noter redigér

  1. ^ Baneselskaber: Fra fire til to af Søren Boss. Trafiknyt 2/2009, s. 12.
  2. ^ SnekkerstenHelsingør tilhører Banedanmark, men alle tog fortsætter til og fra Helsingør.