Husby Sø er en lavvandet sø beliggende vest for Ulfborg i Husby Sogn i Holstebro Kommune. Husby sø, er på 168 ha. og har en middeldybde på 1,1 meter, en største dybde på 2,1 meter og et vandvolumen på 1,85 millioner m³. Den er mod syd forbundet med Nørresø, og de to søer blev oprindelig afvandet til Ringkøbing Fjord. I forbindelse med et større landvindingsprojekt fra 1940-1949, blev de inddiget, og forbindelsen mod syd blev afbrudt, og de har nu afløb mod nord til Nissum Fjord via en gravet kanal - Staby Kast.

Husby Sø er botanisk en af landets artsrigeste søer, og en del af Natura 2000 -område nr. 72 Husby Sø og Nørresø.

I 2005 blev der fundet 54 plantearter, hvoraf der var 41 undervandsplanter, 6 arter af kransnålalger, 1 art af mos og 7 arter af flydebladsvegetation. Der blev registreret 14 af landets 19 vandaksarter samt 3 krydsninger af Vandaks. 10 arter af blomsterplanterne er med på den danske gulliste, dvs. arter med tilbagegang på landsplan de seneste år. Desuden findes arten vandranke der er på den danske rødliste (sårbar) og EU-ansvarsart.

Eksterne kilder/henvisninger Rediger

 Denne artikel om lokaliteten Husby Sø kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.

Koordinater: 56°15′36.68″N 8°12′32.16″Ø / 56.2601889°N 8.2089333°Ø / 56.2601889; 8.2089333