ICD-10 Kapitel I - Infektiøse inkl. parasitære sygdomme

ICD-10 Kapitel I - Infektiøse inkl. parasitære sygdomme er det første kapitel i ICD-10 kodelisten. Kapitlet indeholder infektiøse sygdomme.

Kapitel I – Infektiøse inkl. parasitære sygdomme (A00-B99)
A00-A09 - Infektiøse tarmsygdomme
A00 - Kolera
A01 - Tyfus og paratyfus
A02 - Andre salmonellainfektioner
A03 - Bacillær dysenteri
A04 - Andre bakterielle tarminfektioner
A05 - Andre bakterielle fødevareforgiftninger IKA
A06 - Amøbedysenteri
A07 - Andre tarmsygdomme fremkaldt af protozoer
A08 - Tarminfektioner forårsaget af virus og andre organismer
A09 - Anden gastroenteritis og colitis af infektiøs eller ikke specificeret årsag
A10-A19 - Tuberkulose
A15 - Tuberkulose i åndedrætsorganer verificeret bakteriologisk og histologisk
A16 - Tuberkulose i åndedrætsorganer ikke bakteriologisk eller histologisk verificeret
A17 - Tuberkulose i nervesystemet
A18 - Tuberkulose i andre organer
A19 - Miliær tuberkulose
A20-A29 - Visse dyreoverførte bakterielle sygdomme
A20 - Pest
A21 - Tularæmi
A22 - Miltbrand
A23 - Svingefeber
A24 - Glanders og melioidosis
A25 - Rottebidsfeber sygdomme
A26 - Svinerosen
A27 - Leptospirose
A28 - Andre dyreoverførte bakterielle infektioner IKA
A30-A49 - Andre bakterielle sygdomme
A30 - Spedalskhed
A31 - Sygdomme forårsaget af andre mykobakterier
A32 - Listeriose
A33 - Stivkrampe hos nyfødte
A34 - Obstetrisk stivkrampe
A35 - Anden form for stivkrampe
A36 - Difteri
A37 - Kighoste
A38 - Skarlagensfeber
A39 - Infektioner med meningokokker
A40 - Sepsis forårsaget af streptokokker
A41 - Anden sepsis
A42 - Aktinomykose
A43 - Nocardiose
A44 - Bartonellose
A46 - Rosen
A48 - Andre bakterielle sygdomme IKA
A49 - Bakteriel infektion uden angivelse af lokalisation
A50-A64 - Infektioner, som overvejende er seksuelt overført
A50 - Medfødt syfilis
A51 - Frisk syfilis
A52 - Syfilis i sent stadium
A53 - Anden syfilis og syfilis UNS
A54 - Gonorré
A55 - Venerisk lymfogranulom forårsaget af klamydiainfektion
A56 - Andre seksuelt overførte klamydiainfektioner
A57 - Blød chanker
A58 - Granulom forårsaget af infektion med Calymmatobacterium granulomatis
A59 - Infektioner med Trichomonas vaginalis
A6
A60 - Herpes simplex-infektion i anogenitalregionen
A63 - Andre fortrinsvis seksuelt overførte sygdomme, som ikke er klassificeret andetsteds
A64 - Seksuelt overført sygdom uden nærmere specificering
A65-A69 - Andre sygdomme forårsaget af spirokæter
A65 - Ikke-venerisk syfilis
A66 - Frambøsia
A67 - Pinta
A68 - Tilbagefaldsfeber
A69 - Andre infektioner forårsaget af spirokæter
A70-A74 - Andre sygdomme forårsaget af Klamydia-bakterier
A70 - Infektioner forårsaget af Chlamydia psittaci
A71 - Ægyptisk øjensygdom
A74 - Andre sygdomme forårsaget af klamydia-bakterier
A75-A79 - Rickettsia-infektioner
A75 - Rickettsioser overført af lus, lopper og mider
A77 - Rickettsioser overført af flåt
A78 - Q feber
A79 - Andre rickettsioser
A80-A89 - Virale infektioner i centralnervesystemet
A80 - Akut polio
A81 - Atypiske virusinfektioner i centralnervesystemet
A82 - Hundegalskab
A83 - Viral hjernebetændelse overført af myg
A84 - Viral hjernebetændelse overført af flåt
A85 - Viral hjernebetændelse IKA
A86 - Viral hjernebetændelse UNS
A87 - Viral hjernehindebetændelse IKA
A88 - Andre virale infektioner i centralnervesystemet IKA
A89 - Virale infektioner i centralnervesystemet UNS
A90-A99 - Virale febersygdomme overført af leddyr og virale hæmoragiske febersygdomme
A90 - Denguefeber
A91 - Denguefeber med blødninger
A92 - Andre virale febersygdomme overført af myg
A93 - Andre virale febersygdomme overført af leddyr IKA
A94 - Viral febersygdom overført af leddyr UNS
A95 - Gul feber
A96 - Arenavirale febersygdomme med blødninger
A98 - Andre virale febersygdomme med blødninger
A99 - Virale febersygdomme med blødninger UNS
DB00-DB09 - Virale infektioner karakteriseret ved hud- og slimhindeaffektioner
B00 - Herpes simplex-infektion
B01 - Skoldkopper
B02 - Zoster
B03 - Kopper
B04 - Monkeypox
B05 - Mæslinger
B06 - Røde hunde
B07 - Virale vorter
B08 - Andre virussygdomme karakteriseret ved hud- og slimhindeaffektioner IKA
B09 - Virussygdomme uden nærmere specificering karakteriseret ved hud- og slimhindeaffektioner
B15-B19 - Viral leverbetændelse
B15 - Akut hepatitis A
B16 - Akut hepatitis B
B17 - Anden akut viral leverbetændelse
B18 - Kronisk viral leverbetændelse
B19 - Viral leverbetændelse uden nærmere specificering
B20-B24 - Human immundefekt virus (HIV) sygdom
B20 - Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom medførende infektiøse og parasitære sygdomme
B21 - Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom med neoplastisk sygdom
B22 - Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom med andre specificerede sygdomme
B23 - Andre tilstande ved HIV-sygdom
B24 - HIV-sygdom og AIDS uden nærmere specificering
B25-B34 - Andre virale sygdomme
B25 - Cytomegalovirale sygdomme
B26 - Fåresyge
B27 - Mononukleose
B30 - Viral konjunktivitis
B33 - Andre virussygdomme IKA
B34 - Virussygdom uden angivelse af lokalisation
B35-B49 - Svampesygdomme
B35 - Hudsvamp
B36 - Andre overfladiske svampeinfektioner
B37 - Infektion med Candida albicans
B38 - Kokcidioidomykose
B39 - Histoplasmose
B40 - Blastomykose
B41 - Parakokcidioidomykose
B42 - Sporotrikose
B43 - Kromomykose og fæomykotisk absces
B44 - Aspergillose
B45 - Kryptokokkose
B46 - Zygomykose
B47 - Mycetoma
B48 - Andre mykoser IKA
B49 - Ikke nærmere specificerede mykoser
B50-B64 - Protozosygdomme
B50 - Plasmodium falciparum-malaria
B51 - Plasmodium vivax-malaria
B52 - Plasmodium malariae-malaria
B53 - Anden parasitologisk verificeret malaria
B54 - Malaria uden nærmere specificering
B55 - Leishmaniasis
B56 - Afrikansk sovesyge
B57 - Chagas' sygdom
B58 - Toxoplasmose
B59 - Pneumocystose
B60 - Andre sygdomme forårsaget af protozoer IKA
B64 - Sygdomme forårsaget af protozoer UNS
B65-B83 - Ormesygdomme
B65 - Skistosomiasis
B66 - Andre ikte-infektioner
B67 - Ekinokokkose
B68 - Bændelorm
B69 - Cysticerkose
B70 - Diphyllobothriasis og sparganosis
B71 - Andre bændelormeinfestationer
B72 - Dracunculiasis
B73 - Onchocerciasis
B74 - Filariose
B75 - Trikinose
B76 - Infestation med hageorm
B77 - Askariose
B78 - Strongyloidose
B79 - Piskeorm
B80 - Børneorm
B81 - Andre intestinale ormeinfestationer IKA
B82 - Intestinale infestationer med parasitter uden nærmere specificering
B83 - Andre ormesygdomme
B85-B89 - Infestationer med lus, mider og andre ektoparasitter
B85 - Infestation med lus
B86 - Fnat
B87 - Myiasis
B88 - Andre infestationer med leddyr
B89 - Sygdom forårsaget af parasit UNS
B90-B94 - Følgetilstande efter infektiøse og parasitære sygdomme
B90 - Følger efter tuberkulose
B91 - Følger efter polio
B92 - Følger efter spedalskhed
B94 - Følger efter andre infektiøse og parasitære sygdomme
B95-B98 - Bakterielle, virale og andre infektiøse agentia
B95 - Streptokokker og stafylokokker som årsag til sygdom
B96 - Andre bakterier som årsag til sygdom
B97 - Virus som årsag til sygdom
B98 - Andre infektiøse agentia som årsag til sygdom
B99 - Andre eller ikke nærmere specificerede infektiøse sygdomme


Se også redigér


 Spire
Denne artikel om lægevidenskab er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.