ICD-10 Kapitel XX - Ydre sygdoms- og dødsårsager

ICD-10 Kapitel XI – Sygdomme i fordøjelsesorganer er det ellevte kapitel i ICD-10 kodelisten. Kapitlet indeholder sygdomme i fordøjelsesorganer.

Kapitel XX – Ydre sygdoms- og dødsårsager (X60-Y09)
X60-X84 - Tilsigtet selvbeskadigelse
X60 - Forsætlig selvbeskadigelse med ikke-opioide analgetika o.l.
X61 - Forsætlig selvbeskadigelse med psykofarmaka, antiepileptika og antiparkinsonmidler
X62 - Forsætlig selvbeskadigelse med narkotika og psykodysleptika
X63 - Forsætlig selvbeskadigelse med midler med virkning på det autonome nervesystem
X64 - Forsætlig selvbeskadigelse med ikke specificerede lægemidler og biologiske stoffer
X65 - Forsætlig selvbeskadigelse med alkohol
X66 - Forsætlig selvbeskadigelse med organiske opløsningsmidler og halogen-kulbrinter
X67 - Forsætlig selvbeskadigelse med andre gasarter og dampe
X68 - Forsætlig selvbeskadigelse med bekæmpelsesmidler
X69 - Forsætlig selvbeskadigelse med andre kemiske og toksiske stoffer
X70 - Forsætlig selvbeskadigelse ved hængning, strangulation og kvælning
X71 - Forsætlig selvbeskadigelse ved drukning og nedsænken i vand
X72 - Forsætlig selvbeskadigelse ved skud fra håndvåben
X73 - Forsætlig selvbeskadigelse ved skud fra gevær og andre større skydevåben
X74 - Forsætlig selvbeskadigelse ved skud fra andre og ikke specificerede skydevåben
X75 - Forsætlig selvbeskadigelse ved eksplosive materialer
X76 - Forsætlig selvbeskadigelse ved røg, ild og flammer
X77 - Forsætlig selvbeskadigelse ved varme dampe og varme genstande
X78 - Forsætlig selvbeskadigelse med skarpe genstande
X79 - Forsætlig selvbeskadigelse med stumpe genstande
X80 - Forsætlig selvbeskadigelse ved spring fra højde
X81 - Forsætlig selvbeskadigelse under køretøjer og genstande i bevægelse
X82 - Forsætlig selvbeskadigelse ved kollision med motorkøretøj
X83 - Forsætlig selvbeskadigelse med andre specificerede metoder
X84 - Forsætlig selvbeskadigelse med ikke specificerede metoder
X85-X99 - Overgreb fra anden person
X85 - Overgreb ved brug af lægemidler og biologiske stoffer
X86 - Overgreb ved brug af ætsende stoffer
X87 - Overgreb ved brug af bekæmpelsesmidler
X88 - Overgreb ved brug af gasarter og dampe
X89 - Overgreb ved brug af andre kemiske og toksiske stoffer
X90 - Overgreb ved brug af ikke specificerede kemiske og giftige stoffer
X91 - Overgreb ved hængning, strangulation og kvælning
X92 - Overgreb ved drukning
X93 - Overgreb ved skud fra håndskydevåben
X94 - Overgreb ved skud fra geværer og andre større skydevåben
X95 - Overgreb ved skud fra andre og ikke specificerede skydevåben
X96 - Overgreb ved brug af eksplosive materialer
X97 - Overgreb ved brug af røg, ild og flammer
X98 - Overgreb ved brug af varme dampe og varme genstande
X99 - Overgreb ved brug af skarpe genstande
Y00-Y09 - Overgreb fra anden person (fortsat)
Y00 - Overgreb ved brug af stumpe genstande
Y01 - Overgreb ved skub fra højde
Y02 - Overgreb ved skub foran genstand i bevægelse
Y03 - Overgreb ved påkørsel med motorkøretøj
Y04 - Overgreb ved korporlig vold
Y05 - Overgreb ved seksuel korporlig vold
Y06 - Omsorgssvigt
Y07 - Mishandlingssyndromer
Y08 - Overgreb ved andre specificerede metoder
Y09 - Overgreb ved ikke specificerede metoder
LægevidenskabSpire
Denne artikel om lægevidenskab er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.