ISO 8859-15 er et standard 8-bit tegnsæt der kan bruges på de fleste computere. Tegnsættet omfatter alle ASCII-tegn plus de fleste specialtegn brugt i vesteuropæiske sprog samt ændringer for at tilpasse sig blandt andet indførsel af Euro som valuta for en række EU-lande, hvor det fik eurotegnet € som valutategn.

ISO 8859-15 er en del af ISO 8859 standarden og direkte baseret på ISO 8859-1.

Position 0xA4 0xA6 0xA8 0xB4 0xB8 0xBC 0xBD 0xBE
8859-1 ¤ ¦ ¨ ´ ¸ ¼ ½ ¾
8859-15 Š š Ž ž Œ œ Ÿ

€ blev nødvendig da euroen blev introduceret. Š, š, Ž, og ž blev benyttet i nogle låneord og oversættelse af russiske navne til finsk og estisk typografi. Œ og œ er franske ligaturer, og Ÿ er nødvendig på fransk i skilte udelukkende med store bogstaver, som byskilte for byen l'Haÿ-les-Roses. Selv om accenter (dog fejlagtigt[1]) ofte udelades i tekster udelukkende med store bogstaver på fransk, så blev en tegnkode for Ÿ ikke antaget at være nødvendig i ISO-8859-1, selvom en kode var blevet tildelt udgaven som det lille bogstav ÿ (tegnkode 0xFF).

ISO/IEC 8859-15
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x ikke brugt
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x ikke brugt
9x
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¥ Š § š © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ Ž µ · ž ¹ º » Œ œ Ÿ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Værdierne 00-1F, 7F, og 80-9F er ikke defineret i ISO 8859-15.

Referencer

redigér
  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
  1. ^ "Accentuation des majuscules | Académie française" (fransk). Arkiveret fra originalen 20. april 2014. Hentet 13. januar 2013. Il convient cependant d’observer qu’en français, l’accent a pleine valeur orthographique.