Industri (flertydig)

Wikipedia-flertydigside

Industri (af latin industria, virksomhed, foretagsomhed) har flere betydninger:

  • Industri – betegnelse for det dominerende erhverv inden for den sekundære sektor (ved opdeling af hele det økonomiske liv i tre eller fire sektorer). Sammen med bygge- og anlæg og forsyningssektoren udgør industrien nemlig den sekundære sektor, der bearbejder råstoffer og producerer varer, enten ved masseproduktion eller håndværksproduktion, i modsætning til hhv. den primære sektor med råstofindvinding, minedrift, landbrug og fiskeri, og den tertiære sektor med handel, service og transport. Den kvartære sektor er man begyndt at tale om i nyere tid. Den omfatter fremstilling og forarbejdning af viden.
  • Branche – en gren af det økonomiske liv i videste forstand. Denne brug af ordet kommer fra engelsk, hvor industry har en bredere betydning, og man kan se en afsmittende betydning på dansk i udtryk som "underholdningsindustri" og "turistindustrien".
  • Masseproduktion – i modsætning til håndværksproduktion. Tidligere skelnede man i eksempelvis deskriptivt-statistiske sammenhænge mellem håndværks- og industriproduktion, hvor det afgørende for en virksomheds placering i disse to grupper var antallet af ansatte: Virksomheder over seks ansatte blev kategoriseret som industrivirksomheder, virksomheder med færre ansatte som håndværksvirksomheder. Danmarks Statistik er dog gået væk fra denne opdeling og regner i dag ikke "håndværk" som en selvstændig optællingsenhed.
Disambig bordered fade.svg Dette er en artikel med en flertydig titel.
Det vil sige en artikel, der alt efter betydning henviser til andre artikler med det egentlige indhold. Hvis du fulgte en henvisning hertil, så gå venligst tilbage og ret henvisningen til at føre til den rigtige artikel. (Se alle artikler, hvis navn begynder med "Industri").