Åbn hovedmenuen

Fald i insektpopulationer

(Omdirigeret fra Insektdøden)
I naturreservater i Tyskland er der fundet et fald i biomassen af flyvende insekter på 5.2 % om året. I altså har der været et fald på omkring 75 % på 26 år.[1]

Nedgangen i insektpopulationerne eller faldet i insektpopulationer er også kaldt insektdøden. Flere undersøgelser rapporterer, hvad der ser ud til at være et betydeligt fald i insektpopulationer i begyndelsen af det 21. århundrede.[2][3]

Nogle af de insekter, der er mest ramt er bier, sommerfugle, natsommerfugle, biller, guldsmede og vandnymfer. Hurtige fald er nogle steder dokumenteret godt.[4] Lokale fald i insektpopulationer som vilde bier og sommerfugle er ofte rapporteret, og insektforekomsten er faldet meget hurtigt nogle steder.[5][6][7]

Af alle dyr er det insekterne, der er mest truet. Over 40 % af Jordens insekt-arter er nu truet med udryddelse på grund af ændringer i livsbetingelser. Skønt nogle insekter som fluer og kakkerlakker ser ud til at øges, anslås den samlede biomasse af alle insekter at falde med 2,5% om året.[8][9][10]

ÅrsagerRediger

Årsagerne til nedgangen i insektpopulationerne kan sammenfattes som ødelæggelse af levesteder, først og fremmest som følge af intensivt landbrug omfattende udbredt brug af pesticider. Andre grunde hertil er udbredt urbanisering, klimaændring, forurening og invasive arter.[11]

Brugen af øgede mængder insekticider og herbicider på afgrøder har ikke kun påvirket insektarter, der er mål, men også de planter, de lever på. Klimaændringer og introduktion af eksotiske arter, der konkurrerer med de oprindelige, sætter de indfødte arter under stress, og som et resultat er de mere tilbøjelige til at bukke under for patogener og parasitter. Ikke alle insekter påvirkes på samme måde. Mens nogle arter såsom fluer og kakerlakker kan stige som følge, det samlede biomasse af insekter skønnes at være faldende med omkring 2,5% om året.

Se ogsåRediger

Kilder/referencerRediger