Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

ved Københavns Universitet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er et samfundsvidenskabeligt, anvendelsesorienteret institutKøbenhavns Universitet med fokus på at bidrage til løsning af globale problemstillinger.

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) blev oprettet 1. januar 2013 ved en fusion mellem Fødevareøkonomisk Institut (FOI) og Afdeling for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning ved Skov & Landskab. Instituttet tilhører Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet. Instituttet holder til på Rolighedsvej 23, Frederiksberg.

Organisation Rediger

Instituttet ledes af professor Bo Jellesmark Thorsen.

Instituttet er organiseret i 4 forskningssektioner, der udfører tværgående funktioner, samt en institutledelse og institutservice.

  • Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering
  • Sektion for Global Udvikling
  • Sektion for Miljø og Naturressourcer
  • Sektion for Produktion, Markeder og Politik

Strategisk mission Rediger

Den strategiske mission for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi er at foretage uafhængig forskning på højeste niveau inden for de discipliner, der vedrører vores forskningstemaer: brugen af og beskyttelsen af miljø og naturressourcer, landbrug, skovbrug, fiskeri, fødevarer, forbrugeradfærd og udvikling. Instituttet udfører forskningsbaseret undervisning, forskningsbaseret rådgivning og formidler forskningsbaseret viden til samfundet. Som et bredt samfundsvidenskabeligt institut med ovennævnte tematiske områder søger vi vedholdende at udføre enestående tværvidenskabelig forskning for at løse problemstillinger af høj relevans og kompleksitet omkring i verden.

Eksterne henvisninger Rediger