Institut for Informationsstudier

Institut for Informationsstudier[a] (INF; tidligere Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA) er et institut under Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, der varetager forskning og uddannelse inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Institut for Informationsstudier
Søndre Campus i 2017
Grundlagt1956
StedKøbenhavn
Studerende450
Ansatte58
Budget80 mio. kr.
Webstedwww.informationsstudier.ku.dk

INF var, indtil det 1. april 2013 fusionerede med Københavns Universitet, en selvstændig dansk videregående uddannelsesinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. INF er lokaliseret i København. Der er 450 studerende, og instituttet har i alt 58[1] ansatte og et samlet budget på 80 mio. kr. INF er et aktivt medlem af iSchools, som er en række akademiske programmer, der har forpligtet sig til at forstå betydningen af information i naturen og menneskets bestræbelser.

Aalborg-afdelingen lukkede i sommeren 2018.[2]

Institut for Informationsstudier blev i 2019 fusioneret med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling under navnet Institut for Kommunikation.[3]

Historie

redigér
 
Danmarks Biblioteksskoles første ph.d., Birger Larsen, forsvarer sin afhandling

Instituttet blev under navnet Danmarks Biblioteksskole, DB, oprindelig oprettet i 1956 som afløser for Statens Biblioteksskole, der var blevet oprettet i 1918. I 1973 oprettedes skolens afdeling i Aalborg. Indtil 1969 uddannede DB udelukkende bibliotekarer til folkebibliotekerne (sektion I). Fra 1969 udvidede DB sin undervisning med en linje rettet imod forskningsbiblioteker (sektion II). I 1985 blev de to linjer slået sammen til fællesuddannelsen. I 1998 fik skolen universitetsstatus, og i 2001 blev de to første professorer udnævnt. I 2004 forsvaredes den første ph.d. i biblioteks- og informationsvidenskab – og i 2006 den første doktorgrad.

Navnet Danmarks Biblioteksskole ændredes i maj 2010 til Det Informationsvidenskabelige Akademi som følge af, at IVA også har andre aktiviteter end bibliotekaruddannelsen. 1. december 2017 ændredes navnet igen, denne gang til "Institut for Informationsstudier", for blandt andet at assimilere med resten af Københavns Universitets afdelinger.[4] Samtidig flyttede instituttet til Københavns Universitets Søndre Campus og Aalborg-afdelingen lukkede i sommeren 2018.[2]

Ledere gennem tiden

redigér
 • Preben Kirkegaard (rektor 1956-1983). Varetog i mange år præsidentposten i International Federation of Library Associations, IFLA), i hvilken periode Viggo Bredsdorff var konstitueret rektor).[5]
 • Ole Harbo (rektor 1983-1998).
 • Leif Lørring (rektor 1998-2007)[6]
 • Lars Qvortrup (rektor april-december 2007)[7]
 • Per Hasle (rektor september 2008-marts 2013)[8][9]
 • Per Hasle (Institutleder 2013 - 2017)
 • Jens-Erik Mai (Institutleder 2017-)[10]


Uddannelser

redigér

Skolen uddanner bachelorer, bibliotekar D.B.er, kandidater og ph.d.er – og udbyder endvidere en række diplom- og masteruddannelser samt efteruddannelseskurser.

I 2008 blev den tre-årige bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling revideret, og fokus ligger nu på videndesign og vidensmedier. De studerende undervises blandt andet i medieteori, vidensformer, vidensorganisation, informationsarkitektur, informationssøgning, formidling, kultur, kommunikation, læring, videnstyring og brugeradfærd. Som studerende er det endvidere muligt at tone sin uddannelse inden for forskellige retninger, fx medier, kultur og informationsarkitektur.

Den to-årige kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling blev ligeledes revideret i 2008 med nye muligheder for valg af konstituerende og frie moduler. De konstituerende moduler tager afsæt i skolens tre forskningsprogrammer mens de frie moduler i højere grad udbydes i relation til specifikke forskningsfelter og har karakter af videnskabeligt værksted. Det er også muligt at tone sin uddannelse på kandidatuddannelsen – evt. videreføre sin toning fra bachelorstudiet – med henblik på en efterfølgende forskerkarriere eller karriere inden for organisationer i det private eller offentlige. Der undervises bl.a. i informationsvidenskabens teorier og metoder, informationsarkitektur, kommunikation i organisationer, informationsadfærd og systemdesign i organisationer, videnstyring, praksisforskning og videnskabelse, sprogvidenskab samt interaktionsdesign og evaluering.

Forskning

redigér

Forskningen på Det Informationsvidenskabelige Akademi er organiseret i seks forskningsstrategiske satsningsområder:

Innovation ved biblioteker

redigér

Forskningen i Innovation ved biblioteker fokuserer på samspillet mellem de organisationsinterne og organisationseksterne processer, strukturer og funktioner og samspillets betydning for organisationsudviklingen.

Forskningsanalyse

redigér

Satsningsområdet Forskningsanalyse vedrører analyse, måling og evaluering i relation til kunstnerisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig forskning.

Informationssystemer og interaktionsdesign

redigér

Satsningsområdet Informationssystemer og interaktionsdesign fokuserer på systemudvikling og vedrører de aktiviteter, processer og oplevelser, der sker i interaktionen mellem brugere (individ/gruppe), information og et givent informationssystem i en given kontekst – det være sig digital eller fysisk, offentlig eller privat.

Informationskompetence

redigér

Satsningsområdet Informationskompetence skal forstås bredt som en samlebetegnelse for de aktiviteter, processer og konkrete kompetencer, der indgår i og påvirker individers og gruppers vidensorganisering, informationssøgning og læring – i en hverdags-, studie- eller arbejdsrelateret sammenhæng.

Kulturformidling

redigér

Kulturformidling er en samlebetegnelse, som i sin bredeste betydning fokuserer på forskning inden for kulturinstitutionernes organisering og virke såvel som deres politiske vilkår, f.eks. på den ene side en forskydning hen imod et stigende ABM-samarbejde og, på den anden side, kultur og kulturarv som udtryk for identitets- og værdipolitiske spørgsmål.

Videns- og Informationsteori

redigér

Viden og information er begreber, der er konstituerende både for biblioteks- og informationsvidenskaben specielt og for det senmoderne samfund generelt (undertiden også kaldet netop informationssamfundet eller videnssamfundet). Dette satsningsområde forsøger at afdække hvad der accepteres og betegnes rent faktisk som information og hvad der accepteres og betegnes som viden i forskellige virkelighedsområder.

Samarbejdsaftaler med andre universiteter og højere læreanstalter

redigér
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA underskrev i 2008 en samarbejdsaftale med Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. [11] [12]
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA underskrev en samarbejdsaftale med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. [11] [13]
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA underskrev i 2009 en samarbejdsaftale med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. [11] [14]
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA underskrev i 2009 en samarbejdsaftale med School of Information Management på Universitet i Wuhan i Kina. [11] [15]

Se også

redigér
 1. ^ Engelsk: Department of information Studies. Tidligere Royal School of Library and Information Science.

Referencer

redigér
 1. ^ Ansatte på Det Informationsvidenskabelige Akademi – Københavns Universitet
 2. ^ a b Dahlkild, Nan (28. marts 2017). "IVAs store flytning. Fra Birketinget 6 til Søndre Campus". www.db.dk. Danmarks Biblioteksforening. Arkiveret fra originalen 27. februar 2019. Hentet 5. juni 2018.
 3. ^ Goal plan for 2021-2024. Department of Communication. University of Copenhagen. 2020.
 4. ^ "IVA skifter navn til Institut for Informationsstudier". bf.dk. Bibliotekarforbundet. Arkiveret fra originalen 23. december 2017. Hentet 5. juni 2018.
 5. ^ Leif Lørrings nekrolog over Preben Kirkegaard Arkiveret 23. september 2008 hos Wayback Machine (Webside ikke længere tilgængelig)
 6. ^ Direktør Erland Kolding Nielsens omtale ved Lørrings fratræden
 7. ^ Bibliotekspressens præsentation ved LQs tiltræden Arkiveret 23. juni 2007 hos Wayback Machine  (Webside ikke længere tilgængelig)
 8. ^ "Kulturminister Brian Mikkelsens udtalelse ved udnævnelsen". Arkiveret fra originalen 23. april 2016. Hentet 16. april 2016.
 9. ^ "Interview i Bibliotekspressen, august 2008" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 17. maj 2016. Hentet 27. februar 2019.
 10. ^ Interview i Revy ved Jens-Erik Mais tiltræden (Webside ikke længere tilgængelig)
 11. ^ a b c d "RSLIS – Royal School of Library and Information Science". Arkiveret fra originalen 24. november 2010. Hentet 6. juni 2011.
 12. ^ "IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi". Arkiveret fra originalen 10. april 2011. Hentet 6. juni 2011.
 13. ^ "IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi". Arkiveret fra originalen 10. april 2011. Hentet 6. juni 2011.
 14. ^ "IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi". Arkiveret fra originalen 17. oktober 2011. Hentet 6. juni 2011.
 15. ^ "IVA – Det Informationsvidenskabelige Akademi". Arkiveret fra originalen 17. oktober 2011. Hentet 6. juni 2011.

Litteratur

redigér
 • Alstrup, Erik (1988). Mål og med ved Biblioteksskolen. Faglitteraturen i BDI-grunduddannelsen 1985-88 i: Bøger Biblioteker Mennesker. Et nordisk Festskrift tilegnet Torben Nielsen, Universitetsbiblioteket i København. København: Det kongelige Bibliotek. (Side 341-65).
 • Andersen, Axel & Munch-Petersen, Erland (red.). (1983). Biblioteket : Festskrift til Preben Kirkegaard. København: Danmarks Biblioteksskole. (Danmarks Biblioteksskoles skrifter, 16). ISBN 87-7415-140-1 Indhold (Webside ikke længere tilgængelig).
 • Betænkning om de bibliotekariske uddannelser afgivet af det af ministeren for kulturelle anliggender den 23. august 1971 nedsatte udvalg. København: 1973. (Betænkning nr. 671). Elektronisk version: http://www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=0671-1973 Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine
 • Harbo, Ole (1993). Hvor skal Danmarks Biblioteksskole gå hen? : redegørelse for Danmarks Biblioteksskoles strukturforslag. København : Danmarks Biblioteksskole. (18 blade)
 • Harbo, Ole (1998). The education of library and information professionals in Denmark. IN: Harbo, O. & Pors, N.O. (eds). Education for librarianship in the nordic countries. London: Mansell (pp. 1-32).
 • Ingwersen, Peter (1994). The human approach to information science and management: The framework and prospects underlying the new Danish MSC program. Journal of Information Science, 20(3), 197-208.
 • Iversen, Mogens (1982): Bibliotekaruddannelserne i Danmark. G.E.C.Gad. Danmarks Biblioteksskoles Skrifter Nr.15.
 • Iversen, Mogens (1991). Erik Allerslev og bibliotekaruddannelsen. I: Erik Allerslev Jensen. Festskrift i anledning af 80 års dagen den 22. maj 1991. Redigeret af Morten Laursen Vig, Jes Petersen og Morten Hein. København : Statens bibliotekstjeneste. (Side 35-39).
 • Kajberg, Leif (1988). The Royal School of Librarianship in Denmark. Journal of Education for Library and Information Science, 29(2), 145-150.
 • Lund, Søren F. (1990). Biblioteksskolens flugt over plankeværket. Biblioteksarbejde, nr. 29, 17-31. http://www.biblioteksarbejde.dk/art/BA29/lund(1990).pdf Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine

Eksterne henvisninger

redigér
 Denne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.

55°39′46″N 12°35′22″Ø / 55.6628483°N 12.5893772°Ø / 55.6628483; 12.5893772