Internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark

Wikimedia liste

Naturstyrelsen under Miljøministeriet har udarbejdet 257 Natura 2000-planer for Internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark. Der er udpeget 254 habitatområder, 113 fuglebeskyttelsesområder, og 27 ramsarområder; det giver mere end 246 områder i alt, da nogle områder hører under flere kategorier, og/eller flere områder indgår i samme naturplan.

Ved hvert naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt Naturstyrelsens nummer for det eller de EU-habitatområder (H) [1][2] , fuglebeskyttelsesområder (F) [3][4]og Ramsarområder (R) [5][6], som det enkelte område dækker.

  • 9: Strandenge på Læsø og havet syd herfor (H9, F10, R10)
  • 89: Vadehavet (H78, H86, H90, H239, F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F65, F67, R27)
  • 235: Jægerspris Skydeterræn (H133)

Eksterne kilder / henvisninger

redigér