Irans religiøse leder

Irans religiøse leder udpeges af Ekspertforsamlingen, i princippet på livstid.

Ayatollah Ali Khamenei har været Irans religiøse leder siden 1989.

Han er ikke formelt statsoverhoved, men rangerer højere end præsidenten, der varetager de mere udadrettede funktioner, herunder også i forhold til udlandet, og leder regeringen.

Den religiøse leders beføjelser indbefatter navnlig en række kontrol-, godkendelses- og magtfunktioner over samfundssystemet, herunder kommandoen over de væbnede styrker, centrale udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger, udnævnelser til og afskedigelser fra samfundets nøglepositioner og benådninger.

Ruhollah Khomeini var den første religiøse leder fra revolutionen til sin død i 1989. Han afløstes af ayatollah Ali Khamenei.

Se også redigér

Eksterne ressourcer redigér