Islandsk artikel (sprog)

Islandsk har kun én artikel, den bestemte, og den bruges overvejende som affiks ligesom på dansk. Lydreglerne for affikseringen er ret indviklede. Dens fritstående bøjning anføres her.

Islandsk (sprog)
Artikel
Rektion
Adjektiver
Adverbier
Navneord
Stedord
Sætninger
Talord
Tider
Verbalformer
Verbalmåder
Verber
Mediopassiv
Omlyd
Artiklen hinn (den)
Singularis Pluralis
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
nominativ hinn hin hið hinir hinar hin
akkusativ hina hina
dativ hinum hinni hinu hinum
genitiv hins hinnar hins hinna

Artiklen bøjes nøjagtig som det demonstrative stedord hinn (den anden af to) med undtagelse af neutrums nominativ og akkusativ i ental.

I affikseret form ser den kanoniske artikel sådan ud:

Artiklen hinn (den)
Singularis Pluralis
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
nominativ -inn -in -ið -nir -nar -in
akkusativ -ina -na
dativ -num -inni -nu -num
genitiv -ins -innar -ins -nna

Der findes forskellige regler hvordan artiklen benyttes, en del af dem hører syntaksen til (dvs. hvordan og hvornår den bliver brugt, affikseret eller ej), mens andre regler bestemmer visse bøjningsforandringer.

For at få et grelt eksempel af vejen, så bøjes ordet maður (mand) sådan med artikel.

Navneord, maskulinum, 4. klasse med artikel
Singularis Pluralis
nominativ maðurinn mennirnir
akkusativ manninn mennina
dativ manninum mönnunum
genitiv mannsins mannanna

Flertallets nominativ er her blevet udvidet til mennir+nir, nok fordi det normale flertal, menn ikke så godt lader sig forene med affikset -nir.

For at pege på den mest iøjnefaldende ændring, så kræver den affikserede artikel, at navneordets flertalendelse i dativ, dvs. -(u)m, forsvinder. Vi har her mönnu+num mens denne dativ uden artikel er mönnum.

De øvrige regler om artiklens affiksering har mest med at gøre om et -i beholdes, fjernes eller indskydes. Se indtil videre Kress, som behøver to meget kompakt trykte sider til at gøre rede for det hele.

KilderRediger

 • Blöndal Magnússon, Ásgeir (1995). Íslensk orðsifjabók. Reykjavík: Orðabók Háskólans. 
 • Blöndal, Sigfús (1920-1924). Íslensk-dönsk orðabók, Islandsk-dansk ordbog. Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg. 
 • Braune, Wilhelm (1981). Gotische Grammatik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 
 • Einarsson, Stefán (1949). Icelandic, Grammar, Texts, Glossary. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
 • Friðjónsson, Jón (1989). Samsettar myndir sagna. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands. 
 • Guðmundsson, Valtýr (1922). Islandsk grammatik. København: H. Hagerups Forlag. 
 • Halldórsson, Halldór (1950). Íslenzk málfræði handa æðri skólum. Reykjavík: Ísafoldaprentsmiðja h.f. 
 • Jóhannesson, Alexander (1920). Frumnorræn málfræði. Reykjavík: Félagsprentsmiðjan. 
 • Jóhannesson, Alexander (1956). Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern: A. Francke AG Verlag. 
 • Jóhannesson, Alexander (1923-1924). Íslenzk tunga í fornöld. Reykjavík: Bókaverzlun Ársæls Árnasonar. 
 • Kress, Bruno (1982). Isländische Grammatik. VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig. 
 • Krause, Wolfgang (1971). Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg: Carl Winter - Universitätsverlag. 
 • Kvaran, Guðrún; Höskuldur Þráinsson; Kristján Árnason; et al. (2005). Íslensk tunga I–III. Reykjavík: Almenna bókafélagið. ISBN 9979-2-1900-9. OCLC 71365446. 
 • Voyles, Joseph B. (1992). Early Germanic Grammar. San Diego: Academic Press. ISBN 0-12-728270-X.