Joachim Jacob Wilster

dansk officer

Joachim Jacob Wilster (5. oktober 166527. august 1712 ved Stade) var en dansk officer, bror til Peter Jacob, Daniel Jacob og Martin Jacob Wilster.

Wilster var søn af Johan Jacobsen Wilster (1630-1693) og Catharina Hornburch (1633-1719). Han blev 1681 fyrværker i holstenske artilleri; fændrik i Livregiment til fods, fik 19. februar 1687 tilladelse til at gå til Venedig for at deltage i kampen mod tyrkerne på Morea, 18. juli 1688 karakteriseret løjtnant i holstenske artilleri, 1690 kaptajn, deltog i belejringen af Ratzeburg, blev 1698 major af artilleriet, 1703 oberstløjtnant, 1711 oberst til fods og faldt 27. august ved erobringen af Stade.

Han blev gift 15. april 1696 i Glückstadt med Catharine Elisabeth Teutoman (1671 i Nyborg - 16 maj 1723) og fik med hende 10 børn.

Kilder redigér

  • Slægtsside (Webside ikke længere tilgængelig)
  • Dr. P. Brock: Historiske Efterretninger om Rosenborg II. Det 18de Aarhundrede. (Kjøbenhavn 1882), s. 87, note 4 (se https://archive.org/details/historiskeefterr00broc/page/n259/mode/2up): «Om sin Slægt har Major [César August v.] Wilster paa en af ham affattet, Rosenborg den 14. Maj 1787 dateret Stamtavle, som 1882 er foræret Slottets Arkiv af Familien, optegnet Følgende: / Obrist Lieutenant J a c o b s e n, mein E l t e r v a t e r. Wurde 1657 vom Könige Friederich den 3ten, im Adelstande, mit den Nahmen von Wilster, erhoben, weil er sich bey der Stadt Wilster in Holstein, wie König Carl Gustav ins Land fiel, sehr tapfer bewiesen; allein weil er wegen Geldmangel die Auszfertigung des Adelpatents nicht verlangte, und sich hernach kein beweisz wegen seiner Erhebung in dem Adelstande fand, so suchte mein Vater und Vaterbruder erst im Jahre 1755 ein neues Adelspatent. Dieser Obrist Lieutenant v. Wilster hat 12 Söhne nachgelassen, davon elfe in Dänische, Schwedische, Russische, Österreichsche, Pfälzische, Bayerische, Spanische und Holländische Kriegsdienste gestorben, die meisten als Generals und drey als Admirals: Von ihren Nachkommen weisz ich nur folgendes. / J o h a n n v. W i l s t e r mein G r o s z v a t e r war Einer von Obrist Lieutenant v. Wilster Söhnen; starb 1721 als General Major und Chef vom Königl. Artillerie Corps in Holstein. Seine Frau war eine Muhlen und s e i n e K i n d e r / 1. J o h a n n J a c o b v. W i l s t e r gebohren 1689. Verheirathet 1742 mit General Lieutenant von Kyan [skal være: Kyaw - nemlig Adam Joachim v. KYAW til Oberstra(h)walde og Schorbus’ datter Eva Eleonore v. KYAW (1702-48 [altså ikke «1747»]), som 1. gang blev gift den 15. januar 1732 med kgl. polsk og kursachsisk generalmajor og kommandant over Neustadt-Dresden, livlænderen Gustav Fitzner(+ 1734); og 2. gang blev hun den 5. feb. 1738 (altså ikke «1742») gift med daværende kgl. polsk og kursachsisk oberst, senere general Johann Jacob von WILSTER] Tochter, die 1747 unbeerbt starb. Er starb 1769 [følgende klammer er ved Brock:] unbeer[b]t als würcklicher Königl. Polnischer und Sächsischer General von der Infanterie. / 2. C a r l v. W i l s t e r mein V a t e r, gebohren 1698, heyrathete 1728 Christine Henrica v. Amthor, gebohren 1705, gestorben 1762 [og anden gang i 1764 med Karen Andersdatter Holter {1725 Holter, Nes på Romerike-1782}, enke efter Povl Lachman Vogt {1721-61}].» (Se også flere henvisninger under «Literatur» her: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Reichwald_von_Kämpfen, særlig - med link - til Heinrich Rudolph von Kyaw: Familien-Chronik des adeligen und freiherrlichen Geschlechtes von Kyaw. Leipzig 1870, S. 238–249.) (Til grund for de uriktige angivelser af Carl v. WILSTERS far synes C. O. MUNTHES artikel  i denne ældre udgave af Dansk biografisk Lexikon  af 1904 at ligge - eller pege sig ut som selve den vildledende hovedkilde: se http://runeberg.org/dbl/18/0617.html! Og det mest forbløffende er, at den norske militærhistoriker Carl Oscar Munthe [1861 Elverum-1952] [se https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Oscar_Munthe] viser til netop den her siterte note 4)  på s. 87, som jo éntydig peger på den i 1721 afdøde generalmajor Johann v. Wilster som Carl v. WILSTERS far!)