Joachim de Knagenhielm

Joachim de Knagenhielm (29. maj 1727Sogn16. februar 1796 i Bodø) var en norsk amtmand.

Joachim de Knagenhielm

Han var søn af af ejer af Stedje og Kaupanger, kancelliråd Niels de Knagenhielm og 1. hustru Cathrine Elisabeth von der Lippe, blev 1748 student fra Bergen Katedralskole og 1757 exam.jur. Han var fuldmægtig hos forskellige juridiske embedsmænd i Norge, sekretær ved grænsekommissionen i henhold til traktaten af 1758, fuldmægtig hos stiftamtmanden i Bergen og var i denne stilling fader til den deling af Bergenhus Amt i Nordre og Søndre Bergenhus Amter, der gennemførtes ved resolution af 19. september 1763, på hvilken dato han udnævntes til amtmand over det nordre amt. Forinden var han, 26. februar 1760, blevet udnævnt til virkelig kammerråd, blev 18. februar 1771 amtmand over Nordlands Amt og fik 8. juli 1789 afsked. Han var ugift.

  • Danske Jurister 1736-1936.
Efterfulgte:
Embede oprettet
Amtmand over Nordre Bergenhus Amt
19. september 1763 - 18. februar 1771
Efterfulgtes af:
Magnus Theiste
Efterfulgte:
Peter Holm
Amtmand over Nordlands Amt
18. februar 1771 - 8. juli 1789
Efterfulgtes af:
Christian Torberg Hegge