Johan Christoph von Körbitz (overkrigssekretær)

dansk officer og overkrigssekretær

Johan Christoph von Körbitz (død 24. december 1726) var en dansk officer og overkrigssekretær.

Da Johan Caspar von Körbitz, hertugelig sachsisk gehejmeråd og arveskænk i grevskabet Henneberg, efter sin broder rigsmarskallen havde arvet Hellerup, drog han til Danmark, hvor han blev etatsråd og døde 1691. I sit 2. ægteskab, med Sophie Elisabeth Thoss von Erlebach, var han bl.a. fader til Johan Christoph von Körbitz, som blev herre til Hellerup og efter tidligere at have været i fremmed tjeneste 1700 blev major ved Rodsteens nyhvervede dragonregiment, som han fulgte til Sachsen og Italien. Allerede 1702 tog han afsked, men fik 1708 oberstløjtnants karakter og trådte 1710 atter i aktiv tjeneste ved 1. Sjællandske Rytterregiment. 1712 blev han oberst, 1717 chef for 1. Fynske Rytterregiment, 1723 generalmajor. Han må have været vel set og velanset hos Frederik IV, thi da Christian Carl Gabel i oktober 1725 faldt i unåde, valgte kongen Körbitz til hans efterfølger som overkrigssekretær for Hær og Flåde. Kun et års tid efter, juleaften 1726, "ramtes han af en brat Død for Kongens Øjne i allerhøjstsammes Kabinet, just som han refererede for Monarken". Som rimeligt er, har Körbitz' korte virksomhed i spidsen for forsvarsstyrelsen ikke sat dybe spor, men gør i øvrigt heller ikke indtryk af, at han har været nogen betydelig mand.

1700 havde han ægtet Charlotte Sophie von Harstall (født i januar 1680), datter af overstaldmester Christian Ulrik von Harstall. Hun medbragte BerritsgårdLolland, men måtte sælge denne gård 1728 og Hellerup 1739. Siden levede hun i meget små kår på Ferritslevgård i Rolfsted SognFyn, hvor hun døde i august 1760.

KilderRediger

Efterfulgte:
Christian Carl Gabel
Overkrigssekretær
oktober 1725 - 24. december 1726
Efterfulgtes af:
Ditlev Revenfeld


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.