Jon Jonsen Litle

Jon Jonsen Litle eller Lille (omkring 12304. august 1307Tommerup, Skåne) var dansk drost.

Han var en søn af Jon Reinmothsen og Ebbe Sunesens datter Cæcilie, og han nævnes første gang i 1248, da han mageskiftede med Esrom Kloster.

I 1262 var han indsat som gældkær, dvs. kongens øverste embedsmand, i Skåne, og sammen med den pavelige nuntius Magnus Gerhard bekæmpede han Jacob Erlandsens støtter. Han afgav sin rolle som gældkær for den tidligere høvedsmand i Skåne Niels Erlandsen.

I 1299 blev han drost.

Han blev begravet i Esrom Kloster.

Hans hustru Ingefred, der døde nogle år før han, havde født ham flere sønner, hvoraf dog vist ingen overlevede faderen, og en datter, Cæcilie (1280-o.1302).