Kaserne

Militært anlæg

En kaserne er militær bebyggelse til permanent indkvartering. Der er ofte tale om beskedne og ensartede bygninger.

En kaserne-bygning for værnepligtige ved Norrbottens regemente i Boden i Sverige.

Kasernen afgrænses fra en lejr ved, at den enkelte soldat kun kortvarigt har ophold i lejren. Er der ikke en samlet bebyggelse, vil man typisk i stedet benytte det bredere udtryk garnison.

Kaserner i Danmark redigér

I takt med nedlæggelse af mange af forsvarets kaserner, anvendes de i stigende grad til boligbyggeri eller kulturelle aktiviteter. Men de beholder ofte deres navn: Bådsmandsstrædes Kaserne, der blev til Christiania, og Grønnegades Kaserne i Næstved, der bl.a. blev et kulturcenter.