Kategori:Danske kongers gravkirker

Kategorien omfatter kirker og kloster, hvor danske konger og dronninger er blevet begavet. Kategorien omfatter også kirker, hvorfra kongegraven senere er blevet flyttet til en anden kirke.