Kirkelige embeder
Pave | Patriark
Kardinal
Ærkebiskop | Metropolit
Biskop | Superintendent | Koadjutor
Præst | Sognepræst | Kannik
Diakon
Kateket

En kateket er en underviser i kirken, hvilket vil sige at denne underviser i tro. Bruges meget i den katolske kirke. En kateket har oftest en form for pædagogisk uddannelse sammen med en trosmæssig, dvs. kristen uddannelse.

Katekese er det, en kateket udfører.

Katekismus er en lærebog i kristendommen.

Denne institution er bibeholdt i Grønland med læreruddannede kateketer, der nu ofte tillige er præster.

Se også

redigér