Kildevæld

Ved et kildevæld forstås det sted, hvor grundvandet trænger frem på jordoverfladen. Dette kan ske ved et vældhul, en større vældflade eller som flere småvæld indbyrdes nær hinanden.[1] Hvor kilden udspringer i kalkrige områder, er kildevandet kalkholdigt eller hårdt.

Store Blåkilde med kalkholdigt, rent vand.

Kildevæld er betegnelsen for en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 7220.[2][3]

PlantevækstRediger

Blandt planter, der findes ved kildevæld med kalkholdigt vand, kan nævnes

MosserRediger

Mosser i kildevæld:

ForekomstRediger

Af eksempler på kildevæld med hårdt vand kan nævnes blåkilderne i Rold Skov, kilder i Yding Skov og Grejsdal og kilder i Brobæk Mose ved Gentofte sø nord for København.

Kilder og henvisningerRediger

  1. ^ Larsen, s. 46
  2. ^ Miljøstyrelsen (2016). "Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet" (PDF). Miljøstyrelsen. s. 31. Hentet 2. november 2019. 
  3. ^ Fredshavn, Jesper; m.fl. (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 24. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019. 

LitteraturRediger