Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog

dansk salmebog
(Omdirigeret fra Kingos salmebog)

Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog (Kingos salmebog) blev i 1699 autoriseret af kongen til brug i alle kirker i Danmark-Norge. Den indeholder 86 af Kingos salmer. Desuden bærer den Kingos navn på titelbladet, da salmerne blev udvalgt med udgangspunkt i en salmebog, som Kingo havde redigeret ti år tidligere.

Kingos salmebog - udgave fra 1859 trykt i Christiania (Oslo)

Kingos salmebog var meget populær lang tid efter dens udgivelse, også selvom der udkom nye salmebøger. Af de mest sejlivede brugere kan nævnes de stærke jyder ved Horsens og Vejle. Her blevet den anvendt indtil 1960, og der findes den dag i dag en enkelt frikirke, der anvender den, nemlig Kristelig Lutheransk Trossamfund i Tjørring.[1] I Norge var den i store dele af landet i brug helt til 1870'erne da den blev erstattet af Landstads Kirkesalmebok.

Salmebogen er ordnet efter kirkeåret, så der for hver helligdag gennem året er anført passende salmer. Bogen har kollektbønner, epistel og evangelietekster for hver helligdag, og den har kirkebønner og andre bønner.