Kjeld Kjertmann (født 1938) er dansk læseforsker og lærebogsskribent. Kjertmann blev oprindelig uddannet lærer (1961). Efter godt 30 år i folkeskolen (herunder flere år på Grønland) uddannede han sig på DLH og kunne i 1994 kalde sig cand.pæd. med speciale i dansk og læsning. I 1999 erhvervede han ph.d.-graden med en afhandling om skriftsprog og skolestart.

Teori redigér

Kjertmanns grundlæggende teori kan beskrives som en indkultureringsteori. Han argumenterer for at læseundervisningen kan foregå på en måde der ligner den tidlige talesprogsindlæring, således at børnene ind-kultureres i skriftsprogskulturen. Kjertmann har foretaget flere empiriske undersøgelser der støtter hans tese. Bl.a. har han vist at op mod 20% af en gennemsnitlig 1. klasse kan læse, når de starter i skolen.

Kjertmann har udviklet en række metoder til test af elevers læseniveau. Mest kendt er nok Chapman-Chall-Kjertmann-metoden, der er en GAP-/cloze-test udviklet af Kjertmann på baggrund af Challs arbejde med Chapmans GAP-/cloze-test.

Eksterne links redigér