Sammenskrivningsforslag
Artiklen Kondemnation er foreslået føjet ind i Kondemnering. (Siden juni 2022)  Diskutér forslaget
Kort begrundelse:  De to artiklene virker å omhandle svært relaterte temaer

Kondemnering vil sige at erklære at noget er uanvendeligt og skal kasseres, det bruges især om bygninger der skal nedrives.

Se også redigér