Kongeflag

Kongeflag er en betegnelse på det flag som føres af regerende monark. Flag for øvrige medlemmer af kongelige familier kommer i nogle tilfælde også ind under betegnelsen. Tilsvarende fører statsoverhoveder i republikker præsidentflag.

Kongeflag adskiller sig som regel fra vedkommende lands nationalflag. I nogle monarkier er kongeflaget et våbenbanner med kongens våben i flagversion, dette tilfælde er i Norge eller i Storbritannien. I andre lande, som i Sverige og Danmark, dannes kongeflaget ved at indføre landets store rigsvåben i en spuns i orlogsflaget.