Kongevalgt er betegnelse, der i kongeriger bruges om personer, som regeringen udpeger til indenrigspolitiske opgaver.

I dansk politisk historie har kongevalgte især haft betydning i 1800-tallet som medlemmer af