Konkursret er den juridiske disciplin, som vedrører retsregler og betingelser for konkurs og kreditorernes prioritetsstilling i konkursordenen;[1] regler for konkursordenen findes kapitel 10 i konkursloven (KL).[2] Omstødelse af den insolvente persons dispositioner efter, at konkursdekretet er afsagt, hører også til konkursret;[3] regler for omstødelse findes i kapitel 8 i konkursloven.[4] Der findes skærpede krav for dispositioner, som er til fordel for skyldners nærtstående.[5] Inden det kommer til en konkurs er det muligt gennemføre den redningsproces, som betegnes rekonstruktion.[6] Efter konkurs kan der være mulighed for, at skyldner kan opnå gældssanering;[7] blandt betingelserne for at kunne få gældssanering er, at gælden skal være håbløs.[8]

Konkursretlige begreber

redigér
 • Cherry picking betegner det, at et konkursbo kan vælge at indtræde i nogle aftaler, som den konkursramte debitor har stiftet inden konkursdekretet; mens kurator på konkursboets vegne kan vælge at ikke at indtræde i andre aftaler, jf. KL § 55, stk. 1.[9] Belæg for begrebets anvendelse findes disse to kilder: "Konkursboet kan "ikke vælge at indtræ de i de lukrative enkeltforretninger om fattet af en rammeaftale, der indeholder en slutafregningsaftale (såkaldt »cherry-picking«)";[10] begrebet cherry picking er også nævnt i Lovforslag nr. L 71, som blev fremsat den 9. november 1995 af erhvervsministeren (Mimi Jakobsen).
 • Interpellationsret betegner en medkontrahents ret til at få svar på, om konkursboet vil indtræde i den gensidigt bebyrdende kontrakt, som kontraktpartneren ikke nåede at opfylde, inden konkursen indtraf;[11] jf. KL § 55, stk. 2.[12] Men konkursboet vælger selv, om konkursboet vil indtræde i en gensidigt bebyrdende aftale, jf. KL § 55, stk. 1.[9]
 • Konkursordenen, efter konkursloven kapitel 10, ser ud som følger:[13]
 1. massekrav, jf. KL § 93
 2. sekundære massekrav, jf. KL § 94
 3. privilegerede lønkrav, jf. KL § 95
 4. privilegerede afgiftskrav, jf. KL § 96
 5. simple krav, jf. KL § 97
 6. renter efter konkursdekretet, jf. KL § 98, nr. 1
 7. visse bødekrav, jf. KL § 98, nr. 2
 8. krav ifølge gaveløfter, jf. KL § 98, nr. 3
 • Omstødelse betegner, at "gyldige dispositioner kan ophæves, hvis de har formindsket aktivmassen eller forøget gælden eller medført en anden fordeling mellem kreditorerne end konkursordenen."[14]
 • Skyldners nærtstående er defineret i KL § 2.[15]
 • Begrebet fristdag er fastslået i KL § 1.[16]
 • Konkursmassen er fastlagt i KL § 32.[17]
 • KL § 82 indeholder bestemmelse om separatister.[18]

Litteratur

redigér
 • Peter Møgelvang-Hansen & Jakob Juul-Sandberg (2022): Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret. 9. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4318-7
 • Christine Marie Andersson m.fl. (2013): Kompendium i Konkursret & rekonstruktion af insolvente virksomheder. Kompendieforlaget Aspiri. ISBN 978-87-9267-811-9

Videre læsning

redigér

Eksterne henvisninger

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ siderne 203 og 413 i Peter Møgelvang-Hansen & Jakob Juul-Sandberg (2022): Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret. 9. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-6194-318-7
 2. ^ Konkursordenen på skat.dk og side 139 i Kim Sommer Jensen (2000): Konkursregulering. Forlaget Thomson. ISBN 87-619-0088-5 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 3. ^ Omstødelse af betaling af gæld og andre dispositioner foretaget efter fristdagen på skat.dk
 4. ^ Fælles betingelser for omstødelse på skat.dk
 5. ^ Omstødelse af betaling af løn mv. til nærtstående på skat.dk
 6. ^ side 108 i Christine Marie Andersson m.fl. (2013): Kompendium i Konkursret & rekonstruktion af insolvente virksomheder. Kompendieforlaget Aspiri. ISBN 978-87-9267-811-9
 7. ^ Gældssanering på domstol.dk
 8. ^ gældssanering på lex.dk
 9. ^ a b side 30 i speciale ved AU
 10. ^ side 80 i Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (2005): Slutafregning. Forlaget Thomson. ISBN 87-619-1204-2 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 11. ^ side 104 i Kim Sommer Jensen (2000): Konkursregulering. Forlaget Thomson. ISBN 87-619-0088-5 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 12. ^ konkursloven på retsinformation.dk
 13. ^ side 422 i Peter Møgelvang-Hansen & Jakob Juul-Sandberg (2022): Kreditorforfølgning – materiel foged- og konkursret. 9. udgave. Karnov Group. ISBN 978-87-619-4318-7
 14. ^ omstødelse på lex.dk
 15. ^ Konkursloven § 2 på danskelove.dk
 16. ^ side 153 i Søren Friis Hansen (1998): Anpartsselskaber efter loven af 1996. GadJura. ISBN 87-607-0484-5 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 17. ^ Konkursmassen på skat.dk
 18. ^ separatist på lex.dk