Krarup (slægt)

slægt
For alternative betydninger, se Krarup. (Se også artikler, som begynder med Krarup)

Krarup er en dansk Præste- og landmandslægt, der hidtil er ført tilbage til forpagter, senere ejer af Vormarksgård Hans Thomsen Lange (ca. 1665-1699), hvis børn i ægteskab med Inger Hansdatter Krarup (død 1730) optog moderens slægtsnavn. Inger Hansdatter Krarup var datter af en Hans Larsen Krarup, Gårdmand i Gårde, Tistrup Sogn, der ligesom sin broder, kornskriver på Proviantgården og ejer af Vindum Overgård Christen Larsen Krarup (1628-1711) havde taget navn efter fødebyen Krarup i Tistrup Sogn.

Christian Krarups forbindelse til slægten redigér

Som en af Hans Thomsen Langes børn nævnes fejlagtigt, som påvist af Lise Lund, ejeren af Dejbjerglund Christian Krarup (1699-1769). Christians børn betegnes dog som "fætre" til Christina Sørensdatter Moth (1698-1773), en datter af Inger Hansdatter Krarups søster Stewart Hansdatter Krarup og Søren Poulsen Moth i Odense. Der findes derfor en mulighed for, at Christian Krarup til Dejbjerglund kan være en sent født søn af Hans Larsen Krarup, eller evt.søn af Inger og Stewart Hansdatter Krarups søster, Ellen Hansdatter Krarup (død 1736), gift med gårdmand i Ølgod Sogn Christen Mortensen (død 1727).

Simplificeret stamtræ redigér

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Krarup (1699-1769)[a]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Henrik Krarup (1735-1791)[b]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thure Krarup (1739-1808)[c]
 
 
Niels Bygum Krarup (1727-1799)[d]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Jensen Krarup (1768-1845)[e]
 
 
 
 
 
Janus Balthasar Krarup (1774-1852)[f]
 
 
 
Jens Krarup (1783-1836)[g]
 
 
 
 
 
Christian Johan Lodberg Krarup (1765-1820)[h]
 
 
 
 
 
Christen Nielsen Krarup (1768-1833)[i]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludvig Constants Krarup (1806-1863)
 
Emil August Krarup (1809-1879)[j]
 
Gottlieb Ferdinandt Krarup (1819-1883)[k]
 
Enoch Christian Krarup (1806-1865)[l][m]
 
Janus Balthasar Krarup (1829-1898)[n]
 
Niels Peter Krarup (1820-1909)[o]
 
Niels Bygom Krarup (1792-1842)[p]
 
Thure Frederik Krarup (1799-1863)[q]
 
Ove Thomas Nicolai Krarup (1799-1862)[r]
 
 
 
 
 
Niels Bygum Christian Krarup (1802-1865)[s]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eli Harald Frederik Krarup (1840-1908)[t]
 
Anna Theodora Ferdinanda Alexandra Krarup (1862-1941)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frederik Christian Krarup (1852-1931)[u]
 
Nicolai Christian Møhl Krarup (1831-1875)[v]
 
 
 
 
 
 
Janus Frederik Krarup (1841-1910)[w]
 
Ove Thure Nicolai Krarup (1833-1912)[x]
 
Albrecht Thaer Krarup (1843-1876)[y]
 
 
 
Alfred Krarup (1842-1873)[z]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Constans Emil Krarup (1878-1954)[aa]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thure Frederik Krarup (1868-1928)[ab]
 
Carl Emil Krarup (1872-1909)[ac]
 
 
 
Viggo Krarup (1860-1943)[ad]
 
Alfred Krarup (1872-1950)
 
Johan Frederik Henckell Krarup (1870-1950) [ae]
 
Gerda Krarup (1871-1961)[af]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai Aage Krarup (1915-2013)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilhelm Krarup (1904-1999)
 
Per Albert Krarup (1906-1977)[ag]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søren Krarup (1937-2023)[ah]
 
Ole Krarup (født 1935)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnete Raahauge (født 1963)[ai]
 
Marie Krarup (Møller) (født 1965)
 
Inger Krarup Brøgger (født 1968)[aj]
 
Katrine Winkel Holm (født 1970)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige personer med efternavnet redigér

Afdøde personer

Nulevende personer

noter redigér

 1. ^ til Dejbjerglund
 2. ^ sognepræst til Sankt Jørgens og Sørup
 3. ^ rektor ved Aarhus Katedralskole, professor
 4. ^ sognepræst i Vejrum, provst, konsistorialassessor
 5. ^ sognepræst i BregningeTåsinge
 6. ^ sognepræst i Gerlev, provst
 7. ^ stiftsprovst i Aalborg
 8. ^ amtsprovst
 9. ^ konsistorialassessor
 10. ^ skibsbygger i Troense
 11. ^ godsforvalter
 12. ^ sognepræst i Søften, provst
 13. ^ af hvis døtre Marie Sophie Magdalene Krarup (1841-1901) var gift med ovennævnte professor Nicolai Christian Møhl Krarup (1831-1875) og Laura Christine Krarup (1848-1908) med borgmester i København Christian Krarup Øllgaard (1841-1915).
 14. ^ landøkonom
 15. ^ sognepræst i Sanderum
 16. ^ skolebestyrer
 17. ^ manufakturhandler i København
 18. ^ sognepræst i Flødstrup, provst
 19. ^ landøkonom
 20. ^ justitsråd og sagfører, byrådsmedlem i Odense
 21. ^ sognepræst i Sorø, dr.theol.
 22. ^ professor, ingeniør
 23. ^ registrator og historiker
 24. ^ overretssagfører
 25. ^ forpagter
 26. ^ forpagter
 27. ^ oberst
 28. ^ generaldirektør for Telegrafvæsenet
 29. ^ chef for Telegrafvæsenets tekniske afdeling
 30. ^ højesteretsdommer, ordensskatmester
 31. ^ direktør for Statsskovbruget
 32. ^ i sit ægteskab med maleren Niels Pedersen Mols (1859-1921) var hun moder til Agnete "Kip" Glob (1899-1954), gift med maleren Johannes Glob (1882-1955)
 33. ^ filolog
 34. ^ fætter til sognepræst Jesper Langballe
 35. ^ sognepræst
 36. ^ cand.mag. og gymnasielærer

Kilder redigér

 • Albert Fabritius, "Krarup", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 • Christian Krarup: Stamtavle over Efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund, 5. udgave, 1933.
 • Meddelelser om Familien Krarup, 1915-33, s. 6-69.
 • Lise Lund i "Personalhistorisk Tidsskrift" 2007:1, s. 89-104: "Var Hans Thomesen og Inger Hansdatter Krarup forældre til Christian Krarup?.
 • Ole Bech Knudsen i "Slægten" nr. 43, januar 2011: "Krarup-slægtens rige arveonkel, Christen Lauridsen Krarup (ca. 1628-1711) til Vindum Overgård", s. 53-60.