Krigskollegiet var en enhed i det danske embedsvæsen under enevælden.

Ved statsforandringen i 1660 gennemførtes en omlægning af centralforvaltningen, der i sine hovedtræk vedvarede til 1848, bestående af:

  1. Danske Kancelli,
  2. Tyske Kancelli,
  3. Skatkammerkollegiet (1660-1679, derefter Rentekammeret),
  4. Krigskollegiet (allerede oprettet 1658),
  5. Admiralitetskollegiet (allerede oprettet 1655),
  6. Statskollegiet (ophævet 1676)[1].

Historie redigér

Krigskollegiet blev oprettet i 1658, to år før enevældens indførelse, og eksisterede under dette navn indtil 1679, idet det ophørte under Skånske Krig. Det blev i 1679 afløst af Krigskancelliet, der eksisterede til 1763.[2]

Opbygning redigér

Krigskollegiet blev ledet af krigssekretæren og bestod af et kontor kaldet Krigskancelliet[2].

Forvaltningsområde redigér

Kollegiet omfattede ulige indkomne sager, forhold vedrørende officerer samt lægdsruller[2].

Litteratur redigér

Noter redigér

  1. ^ Fabritius og Hatt, s. 137f
  2. ^ a b c Fabritius og Hatt, s. 164

Eksterne henvisninger redigér