Åbn hovedmenuen

En kurs er prisen på et værdipapir, f.eks. en aktie, en obligation eller et pantebrev, eller på en fremmed valuta.[1]

Udtrykket bruges også i overført betydning i udtryk som "at være i høj kurs", der f.eks. kan bruges om en betroet medarbejder.

Kursværdiens beregningRediger

Kursen kan angive stykprisen for et værdipapir, som det for eksempel er tilfældet for danske aktier, eller prisen i pct. af den pålydende (nominelle) værdi, som det er almindeligt for bl.a. pantebreve. Er prisen (handelsværdien) lig den pålydende værdi, dvs. kursen er 100, kaldes prisen kurs pari.

For valutaers vedkommende er det i bl.a. Danmark almindeligt at udtrykke kursen som prisen i den hjemlige valuta (for Danmarks vedkommende danske kroner) for 100 enheder af den fremmede valuta, f.eks. dollar. I nogle lande, f.eks. USA, angives valutakursen omvendt normalt som prisen i fremmed valuta for 100 enheder af den hjemlige valuta.

EtymologiRediger

Ordet stammer via fransk cours fra latin cursus 'løb, forløb', perfektum participium af currere 'løbe'.[1]

Se ogsåRediger

KilderRediger