Kvælstof (molekylært)

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Betegnelsen kvælstof bruges normalt[kilde mangler] kun om den molekylære gas (N2), der udgør omtrent 78% af Jordens atmosfære. Luftarten er inaktiv under normale tryk- og temperaturforhold.

Et N2-molekyle bestående af to nitrogen-atomer

I naturen kan luftformigt kvælstof omdannes til andre forbindelser (se kvælstof) på et par forskellige måder:

Ved andre bakteriers hjælp kan nitrat tilbagedannes til luftformigt kvælstof (denitrifikation).

At spalte molekylært kvælstof op og samle atomerne sammen med ilt-atomer bliver industrielt gennemført i Haber-Bosch-processen, der danner kvælstofgødning.