Løvenørn var en dansk adelsslægt tilhørende sværd- og lavadelen. Slægten er uddød.

Løvenørns våben tegnet 1914 af Anders Thiset

Skjoldet delt af guld og rødt ved et nedadvendt sværd, i 1. felt en mod venstre vendt oprejst blå løve, holdende sværdet, i 2. en kronet guld dobbeltørn, på den kronede hjelm en otteoddet guld stjerne mellem, to jernklædte arme, hver svingende en nedadvendt sabel.

Historie

redigér

Slægtens stamfader, general Poul Vendelbo Løvenørn, blev ved patent af 14. januar 1711 optaget i adelsstanden med ovennævnte våben.

Hans søn, konferensråd Frederik de Løvenørn (1715-1779), var fader til den ugifte generaladjutant og premiermajor Ditlev Løvenørn (1743-1788) og til kontreadmiral Poul de Løvenørn. Sidstnævntes søn, ministerresident ved de fri Hansestæder og generalkonsul i Hamborg, gehejmelegationsråd, kammerherre Frederik Ernst Vendelbo de Løvenørn (1798-1849), blev fader til slægtens sidste mand, gesandten Poul Ludvig Ernst de Løvenørn (1839-1922).

Som et vistnok ret enestående tilfælde kan anføres, at stamfaderen under to hundrede år kun hade 14 mandlige efterkommere, af hvilke endda kun 5 nåede den voksne alder.