Landshøvding (Grønland)

øverste danske embedsmand i Grønland (1951-1979)
For alternative betydninger, se Landshøvding (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Landshøvding)

Landshøvding (grønlandsk: Naalagaq) var titlen på den øverste danske embedsmand i Grønland fra 1951 til 1979.

Ved nyordningen i henhold til lov af 27. maj 1950 blev de to landsfogedembeder afskaffet og den centrale ledelse i Grønland henlagt til en landshøvding for hele landet, der ud over at fungere som det grønlandske landsråds formand[1] også fik ansvar for landsrådets og kommunalbestyrelsernes forvaltning, bolig- og erhvervsstøtte, personale- og lønspørgsmål samt vedrørende administrationen af de forskellige institutioner inden for politi og retspleje[2], Grønlands kulturelle råd[3], socialvæsen [4], sundhedsvæsen[5], skolevæsen[6], radiofoni[7] og lignende.

Med indførelsen af Grønlands hjemmestyre 1. maj 1979 i henhold til hjemmestyreloven overtog Rigsombudsmanden de funktioner, der hidtil var varetaget af landshøvdingen over Grønland - dog med visse ændringer ifølge hjemmestyreloven § 20, stk. 2[8].

Landshøvdinge[9]

redigér

Litteratur

redigér

Eksterne henvisninger

redigér