Laurids Fogtman

(1748-1821) dansk jurist

Laurids Fogtman (3. januar 17482. oktober 1821) var en dansk jurist.

Laurids Fogtman, også kendt som Reskriptsamleren blev født i Fole ved Ribe 3. januar 1748. Han var en søn af bondeskrædder og fæstehusmand Evert Lauridsen og Anna Kirstine Vodders; hans efternavn er dannet efter en mødrene slægtnings navn.

Som 10-årig blev han sendt til en fæstemøllers mølle, men blev året efter skoleholder i sin hjemby. Han tjente derefter hos Hans Adolf Brorson, som skriver på Ribe Bispekontor, men virkede i sit øvrige liv i Varde, hvor han først var hospitalsforstander og kirkeværge, 1781 blev byskriver efter samme år at have taget juridisk eksamen for ustuderede (exam.jur.)[1]. I 1787 blev Fogtman byfoged og i forbindelse dermed herredsfoged i Nørre-, Øster- og Vesterherreder, hvor han 1781 og 1782 var blevet retsskriver. Han blev for sit store reskriptsamlingskatalog, i 1807 anerkendt af den senere Frederik den 6. (der regerede som kronprins i sin faders Christian den 7.'s sted) med et brev der kunne yde assistance i yderlig research.[1]

Fogtman blev Virkelig Kancelliråd 1805 og Virkelig Justitsråd ved sin afskedigelse 1814.

Han var gift med Catharine Steenbeck (født Brorson) (født 1753 – død 5. september 1836), yngste datter af biskop i Ribe Hans Adolf Brorson.

ReskriptsamlingenRediger

Med utrættelig flid og omhu har Fogtmann udarbejdet flere samlinger af retsbestemmelser og kommenterede lovsamlinger, af hvilke den vigtigste er Samlingen af kgl. Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve, udtogsvis og i kronologisk Orden, for Tiden fra 1660 til 1812, udgivet af Fogtman fra 1786 til hans død, der indtrådte 2. oktober 1821. Denne samling, der senere er fortsat af Tage Algreen-Ussing og flere og endnu stadig benyttes som hovedkilde (Reskriptsamlingen), er i det hele meget forstandig ekstraheret og ordnet og må i alt væsentligt anses for pålidelig, uagtet Fogtmans ophold i en fjern provinsby kun for en mindre del tillod ham personlig at tilvejebringe materialet.

ReferencerRediger

Eksterne henvisningerRediger


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Når en omskrivning af teksten til et mere nutidigt sprog og wikificeringen er foretaget, skal der anføres en reference med henvisning til forfatteren og den relevante udgave af DBL, jf. stilmanualen. Dette angives som fx:
{{Kilde |forfatter=Navn |titel=Efternavn, Fornavn |url=http://runeberg.org/dbl/... |work=[[Dansk Biografisk Leksikon]] |udgave=1 |bind=I til XIX |side=xxx |besøgsdato=dags dato}}
og herefter indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.