Åbn hovedmenuen
Disambig bordered fade.svg Denne artikel omhandler buslinje 1A i København. For linjen med samme nummer i Aarhus, se A-bus (Aarhus).
Nuvola apps download manager2-70%.svg Hovedartikel: A-bus.
Linje 1A på Svanemøllebroen.

Linje 1A er en buslinje i København mellem Avedøre st. og Klampenborg st. Linjen er en del af Movias A-busnet og er udliciteret til Arriva, der driver linjen fra sit garageanlæg Ryvang. Med ca. 10,9 mio. passagerer i 2018 er den en af de mest benyttede af Movias buslinjer.[1] Linjen betjener blandt andet Hvidovre, Vigerslev, Vesterbro, Indre By, Østerbro og Hellerup. I Indre By kommer den forbi en række seværdigheder.

Linje 1A blev oprettet mellem Avedøre st. og Hellerup st. 25. maj 2003. Linjen erstattede hele linje 650S, der dog umiddelbart overlevede i omlagt form. Desuden erstattede den nye linje dele af linje 6, 10 og 16. I 2013 fik linjen en afgrening til Klampenborg st. Derudover har der været et par lokale omlægninger i Avedøre og Hvidovre. I forbindelse med åbningen af metroens Cityringen bliver linje 1A omlagt via Ny Ellebjerg st. og ad nuværende linje 3A's rute gennem Nørrebro 13. oktober 2019. Kørslen til Klampenborg overgår til en ny linje 23, der også kommer til at overtage kørslen gennem Indre By.

Indholdsfortegnelse

HistorieRediger

 
Fra oprettelsen i 2003 og frem til 2012 blev linje 1A betjent af busser af typen Volvo B12BLE-62/Aabenraa.
 
I 2011 kørte en hybridbus som forsøg på linje 1A.[2]

Linje 1A blev oprettet sammen med linje 6A 25. maj 2003 som den tredje og fjerde linje i det nye A-busnet, der etableredes i 2002-2003. Baggrunden for etableringen var anlægget af metroen, der medførte store påvirkninger af det københavnske busnet. I den forbindelse valgte man at nytænke nettet med seks grundlæggende stambuslinjer med direkte linjeføringer og hyppig drift suppleret af et antal andre linjer. I de første planer fra 2000 var en de seks foreslåede stambuslinjer en linje med arbejdsnummeret S1 fra Avedøre st. via Hvidovre Hospital, Kongens Nytorv og Trianglen til Hellerup st. Linjeføringen var identisk med den eksisterende linje 650S, som den nye linje ville erstatte, om end med den forskel at der skulle stoppes ved alle stoppesteder undervejs og ikke kun ved udvalgte som ved S-busserne. Desuden ville den nye linje erstatte dele af linje 6, 10 og 16.

Selve etableringen af linjen, nu kendt som linje 1A, skete næsten som i de oprindelige planer. Eneste ændring var at linjen i Hvidovre kom til at køre ad Toft Sørensens Vænge i retning mod Hellerup st. og modsat ad Vigerslev Allé, hvor linje 650S kørte ad Vigerslev Allé i begge retninger. Linjen erstattede som planlagt linje 6 og 16, der nedlagdes, og linje 10, der omlagdes. Derudover erstattede den linje 650S, der dog fik lov at overleve i stærkt omlagt og reduceret form mellem Avedøre st. og Kvæsthusbroen, indtil den 17. oktober 2004 blev reduceret til myldretidslinjen 65E.[3][4]

De første år holdt linjeføringen sig bortset fra forskellige midlertidige omlægninger. 11. december 2011 blev linjen dog omlagt permanent via Avedøre Stationsby. 24. marts 2013 blev der indført kørsel døgnet rundt på de fleste københavnske A-buslinjer. Ved den lejlighed afløste linje 1A dele af natbuslinje 83N og 85N i Indre By og på Østerbro og linje 84N til Hvidovre Hospital, der alle tre nedlagdes. Senere samme år, 11. august 2013, fik linjen en større ændring med en gren mod nord ad Strandvejen til Klampenborg st. Her havde linje 14 tidligere kørt, men den var blevet omlagt 24. marts 2013, hvorved borgerne i området havde mistet deres direkte forbindelse til Indre By. Efter at have klaget fik de imidlertid igen en forbindelse, idet linje 1A et par gange i timen i stedet for at køre til Hellerup st. nu kørte direkte ad Strandvejen til Klampenborg st.[5] Ved samme lejlighed fik de også den natdrift tilbage, de ellers havde mistet ved nedlæggelsen af linje 85N.

Seneste større ændring af linje 1A fandt sted 29. juni 2014, da den omlagdes ad Sønderkær i stedet for Vigerslev Allé - Hvidovrevej. Omlægningen skyldtes anlægsarbejder til København-Ringsted-banen og varede indtil 1. februar 2017. Ved tilbagelægningen skete der dog den ændring, at linjen kom til at køre ad Vigerslev Allé i begge retninger i Hvidovre og ikke som før ad Toft Sørensens Vænge i retning mod Hellerup st. og Klampenborg st.

FremtidRediger

Metroselskabet planlægger at åbne metrostrækningen Cityringen 29. september 2019. Det vil blandt andet berøre linje 1A, hvis strækning Cityringen vil følge i store træk mellem de kommende Enghave Plads og Poul Henningsens Plads Stationer. Mange andre linjer bliver også berørt, så derfor ændrer Movia det københavnske busnet 13. oktober 2019 til det, de kalder for Nyt Bynet.[6] Grundlaget for ændringerne blev skabt i forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2016, der blev godkendt af Movias bestyrelse 23. februar 2017.[7] Planerne blev efterfølgende mere konkrete med præsentationen af Nyt Bynet i januar 2018 med enkelte efterfølgende ændringer.[8][9]

I Nyt Bynet kommer linje 1A til køre som hidtil fra Avedøre st. til den vestlige del af Vigerslev Allé men derfra videre ad Folehaven og Gammel Køge Landevej forbi Ny Ellebjerg Station til Vigerslev Allé. Derfra køres ad nuværende linje 3A's rute ad blandt andet H.C. Ørsteds Vej, Stengade og Blegdamsvej til Trianglen, hvorfra der fortsættes videre ad den nuværende rute ad Østerbrogade til Hellerup st. Strækningen mellem Hellerup og Klampenborg st. kommer til at overgå til en ny linje 23, hvilket skal ses i lyset af, at den ikke har den frekvens, der normalt kræves af A-busser. Linje 23 kommer også til at overtage kørslen gennem Indre By men med en markant lavere frekvens end nu som følge af etableringen af Cityringen. På Ingerslevsgade og Vigerslev Allé erstattes line 1A af linje 10, der omlægges.[8][9]

I de første planer fra 2016 var det tanken, at linje 1A skulle afkortes fra Avedøre st. til Hvidovre Hospital, men det blev senere droppet. Det var ligeledes tanken, at den skulle køre ad Sjælør Boulevard i stedet for ad Gammel Køge Landevej.[10][11][12] I Indre By gik både de første og senere planer på, at erstatningen linje 23 skulle køre ad Store Kongensgade og Bredgade som linje 1A nu. De samme planer lagde imidlertid også op til en omlægning af linje 26, der ville efterlade dele af Sølvgade og Øster Voldgade uden busser. Noget der blandt andet ville gå udover plejeboligerne ved Rosenborgcentret. Som kompensation for det besluttede Københavns Borgerrepræsentation 19. april 2018, at linje 23 skulle køre ad Sølvgade og Øster Voldgade. Det vil så til gengæld efterlade den nordlige del af Store Kongensgade og Bredgade uden busser, når linje 1A bliver omlagt. Ved samme lejlighed blev det i øvrigt desuden besluttet, at linje 10 skal have natdrift mellem Ålholm Plads og Rådhuspladsen som kompensation for den natdrift, strækningen gennem Vigerslev og Vesterbro ellers ville miste ved omlægningerne af linje 1A.[13]

LinjeføringRediger

 
Linje 1A pr. februar 2017.

Linje 1A kører mellem Avedøre st. og Hellerup st. hhv. Klampenborg st. Ved Avedøre st. har linjen endestation i en busterminal, hvorfra den kører under Køge Bugt-banen og en runde gennem Avedøre Stationsby ad Naverporten og Avedøre Tværvej. Herfra går det videre ad Brostykkevej og Avedøre Havnevej til Kettegårds Alle, der ligger langs med Hvidovre Hospital. Afgange der kun kører hertil vender i en vendesløjfe ved hospitalets hovedindgang, mens dem fra og til Avedøre st. bliver ude på vejen. Efter Kettegårds Alle fortsættes ad Hvidovrevej og derfra videre ad Vigerslev Allé forbi Vigerslev Allé st., Toftegårds Plads med Movias hovedsæde og Vestre Kirkegård. På den sidste del af gaden køres langs med banegraven for Vestbanen og Høje Taastrup-banen med Carlsberg st..

Linjen fortsætter ad Ingerslevsgade med Dybbølsbro st. og jernbaneterrænet på Vesterbro på den ene side og Kødbyen og DGI-byen på den anden side. Hovedbanegården passeres på Tietgensbroen, før der fortsættes ad Tietgensgade forbi Ny Carlsberg Glyptotek og Stormgade med Nationalmuseet. Stormbroen bringer linjen til Slotsholmen og Vindebrogade forbi Thorvaldsens Museum og Christiansborg Slotsplads med Christiansborg. Linjen fortsætter over Holmens Bro tilbage til Sjælland, hvor den fortsætter ad Holmens Kanal og efter et sving ved Danmarks Nationalbank og statuen af Niels Juel kommer til Kongens Nytorv med Det Kongelige Teater og Nyhavn. Her deler linjen sig, så den mod Klampenborg st. kører ad Bredgade og Grønningen forbi Kastellet og mod Avedøre st. ad Store Kongensgade forbi Nyboder. De to retninger mødes igen ved Østerport st., hvorfra der fortsættes ad Dag Hammarskjölds Allé forbi den amerikanske ambassade til Lille Triangel. Efter denne går det videre ad Østerbrogade forbi Sortedams Sø, Trianglen, Brumleby og Gunnar Nu Hansens Plads til Svanemøllen st.

Efter Svanemøllen st. fortsætter linjen ad Strandvejen forbi Tuborgflasken og Waterfront Shopping til Hellerup. Her drejer de fleste busser af til busterminalen ved Hellerup st. med sløjfe ad Hellerupvej og Callisensvej. En-to afgange i timen kommer dog ikke forbi Hellerup st. men fortsætter ligeud ad Strandvejen forbi Øregårdsparken og Charlottenlund Fort og videre op til Skovshoved. Herefter fortsættes rundt i en større sløjfe. Mod nord køres der ad Hvidørevej - Christiansholmsvej - Dyrehavevej til endestationen ved Klampenborg st. og Dyrehaven, mens returkørslen sker videre ad Dyrehavevej over Kystbanen og mod syd ad Strandvejen forbi Bellevue Strand.

FaktaRediger

 
Vinterdag på Østerbrogade ved Søerne.
 • Linjeføring
  • Avedøre st. – Byvej – Brostykkevej – Avedøre Havnevej – Kettegård Allé – (Hvidovre Hospital, Sløjfen -) Arnold Nielsens Boulevard – Hvidovrevej – Vigerslev Allé – Enghavevej – Ingerslevsgade – Hovedbanegården, Tietgensbroen – Tietgensgade – Stormgade – Vindebrogade – Christiansborg Slotsplads – Holmens Kanal – Kongens Nytorv – > Bredgade > Grønningen >(/< Store Kongensgade <) – Oslo Plads – Dag Hammarskjölds Allé – Østerbrogade – Strandvejen – > Hellerupvej >(/< Callisensvej <) – Hellerup st. /- Strandvejen > Hvidørevej > Christiansholmsvej (/< Strandvejen < Dyrehavevej <) - Klampenborg st.
 • Overordnede linjevarianter
  • Klampenborg st. - Avedøre st.
  • Klampenborg st. - Hvidovre Hospital, Sløjfen
  • Hellerup st. – Avedøre st.
  • Hellerup st. – Hvidovre Hospital, Sløjfen
 • Vigtige knudepunkter
  • Avedøre st., Hvidovre Hospital, Rosenhøj, Vigerslevvej, Vigerslev Allé st., Toftegårds Plads, Carlsberg st., Dybbølsbro st., Hovedbanegården, Glyptoteket, Christiansborg, Kongens Nytorv st., Østerport st., Trianglen, Jagtvej, Svanemøllen st., Hellerup st., Charlottenlund Fort, Klampenborg st.
 • Materiel
  • 35 13,7 m-busser af typen Scania CK280UB/Slupsk garageret hos Arriva, Ryvang.[14]
  • 1 bus af typen Scania CL94UB 6x2/Slupsk garageret hos Arriva, Ryvang.
Entreprenører
Fra Entreprenør, anlæg
25-05-2003 City-Trafik A/S, Avedøre
01-04-2012 Arriva Skandinavien A/S, Ryvang
År 2015 2016 2017 2018
Passagertal[1] 11.018.459 10.807.802 11.432.764 10.875.740

Kronologisk oversigtRediger

Nedenfor er der gjort rede for permanente og længerevarende midlertidige ændringer. Der er set bort fra ændringer af få dages varighed og de til tider temmelig omfattende ændringer ved sportsbegivenheder, demonstrationer, statsbesøg og lignende. For linje 1A er det typisk Christiansborg Slotsplads, der bliver berørt ved sådanne lejligheder, så linjen bliver omlagt ad blandt andet Nørre Voldgade og Øster Voldgade.

Rutehistorik
Dato/periode Ændring
25-05-2003 Linje 1A oprettes ad følgende rute:
Avedøre st. – Byvej – Avedøre Tværvej – Rebslagerporten – Naverporten - Brostykkevej – Avedøre Havnevej – Kettegård Allé – (Hvidovre Hospital, Sløjfen -) Arnold Nielsens Boulevard – Hvidovrevej – (> Toft Sørensens Vænge >) – Vigerslev Allé – Enghavevej – Ingerslevsgade – Hovedbanegården, Tietgensbroen – Tietgensgade – Stormgade – Vindebrogade – Christiansborg Slotsplads – Holmens Kanal – Kongens Nytorv – > Bredgade > Grønningen >(/< Store Kongensgade <) – Oslo Plads – Dag Hammarskjölds Allé – Østerbrogade – Strandvejen – > Hellerupvej >(/< Callisensvej <) – Hellerup st.
Avedøre st. - Hvidovre Hospital betjenes kun af hver anden afgang.
Linjen erstatter hele linje 650S, der omlægges, og dele af linje 1 og 6, der nedlægges. Desuden erstatter linje 1A den hidtidige linje 10 på en række delstrækninger.[15][16][17]
10-06-2003 - 28-07-2003 Omlægges i begge retninger ad H.C. Andersens Boulevard – Jarmers Plads – Nørre Voldgade – Øster Voldgade pga. vejarbejde i Vindebrogade. Alle stoppesteder på omlægningen kan benyttes.[18][17]
03-07-2004 - 11-07-2004 Omlægges i retning mod Hellerup st. ad Holbergsgade - Toldbodgade - Sankt Annæ Plads. Omlægningen skyldes renovering af Kongens Nytorv. Pga. trafikproblemer bliver cirka hver anden bus dog på et tidspunkt i stedet omlagt ad H.C. Andersens Boulevard - Jarmers Plads - Nørre Voldgade - Øster Voldgade. Desuden kører nogle busser tomme fra Hellerup st. ad Ryvangs Alle til Svanemøllen st. og starter derfra.[19]
06-08-2006 - 01-01-2007 I dagtimerne mandag-fredag føres alle afgange forsøgsvist til Avedøre st.[20][21]
30-10-2009 - 28-04-2010 Omlægges i retning mod Hellerup st. ad Strandvejen – Callisensvej – Svanemøllevej pga. renovering af ejendom.[22][23]
04-05-2010 - ca. 27-05-2010 Omlægges i retning mod Hellerup st. ad Gothersgade – Øster Voldgade pga. brand i Dehns Palæ og efterfølgende afspærring af Bredgade.[24] Alle stoppesteder på omlægningen kan benyttes, i det der ikke stoppes ved Nørreport st., da der ikke passeres et stoppested der.
11-12-2011 Omlægges via Avedøre stationsby ad Avedøre Tværvej – Rebslagerporten – Naverporten.[25]
24-03-2013 Der indføres natdrift, så der fremover køres hele døgnet hele ugen, idet der dog kun køres hver time mellem Avedøre st. og Toftegårds Plads. Natdriften erstatter dele af linje 83N, 84N og 85N, der nedlægges.
I dagtimerne ændres kørslen mellem Avedøre st. og Hvidovre Hospital til kun at omfatte hver tredje afgang.[26]
06-05-2013 - ca. 31-12-2013 Omlægges ad Vigerslev Alle i begge retninger i stedet for ad Toft Sørensens Vænge i retning mod Hellerup st. Omlægningen skyldes opgravning ved krydset Toft Sørensens Vænge/Vigerslev Alle.[27]
11-08-2013 Forlænges ad Strandvejen > Hvidørevej > Christiansholmsvej (/< Strandvejen < Dyrehavevej <) til Klampenborg st. to gange i timen i dag- og aftentimerne og en gang i timen om natten. Afgange til og fra Klampenborg kører direkte ad Strandvejen i Hellerup i stedet for via Hellerup st.[28]
15-12-2013 Natdriften ændres så afgange der hidtil har vendt ved Toftegårds Plads i stedet vender ved Hvidovre Hospital.[29]
01-04-2014 - 02-11-2015 Omlægges på Kongens Nytorv så der køres øst om krinsen i retning mod Avedøre st. Omlægningen skyldes etablering af ny trappe til Kongens Nytorv st. i forbindelse med anlægget af Cityringen.[30][31]
29-06-2014 - 30-01-2017 Omlægges ad Vigerslevvej - Folehaven - Sønderkær. Omlægningen skyldes arbejdet med etableringen af København-Ringsted-banen.
Efter omlægningen ændres linjen så der køres ad Hvidovrevej - Vigerslev Allé i begge retninger og derved ikke længere ad Toft Sørensens Vænge i retning mod Hellerup/Klampenborg som før omlægningen.[32][33][34]
22-05-2016 - 13-06-2016 Omlægges om natten mellem kl. 22 og 5 ad Dronningens Tværgade - Borgergade - Sølvgade - Øster Voldgade i retning mod Hellerup/Klampenborg. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde på Bredgade.[35]
01-08-2016 - ca. 15-12-2016 Omlægges ad Kystvejen - Hvidørevej i begge retninger. Omlægningen skyldes kloakarbejde på Strandvejen.[36]
02-10-2017 - 19-11-2017 Omlægges ad (Hellerupvej - Hellerup st. -) Ryvangs Allé i retning mod Avedøre st. Omlægningen skyldes kødannelse på Strandvejen som følge af spærring af Strandvænget.[37]

NoterRediger

 1. ^ a b Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 20. februar 2019.
 2. ^ City-Trafik 2000 på Tietgensbro, København, Myldretid.dk, 4. august 2011.
 3. ^ HUR-linjeændringer 17.10.2004 af Thomas de Laine. Busfronten 179/2004, s. 10-13.
 4. ^ HUR Trafik linje- og entreprenørændringer 17.10.2004 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 180/2004, s. 4-6.
 5. ^ Protesterne hjalp: Strandvejsbus vender tilbage af Mikael Østergaard, Villabyerne, 17. april 2013.
 6. ^ Busserne lægges om til Nyt Bynet 13. oktober, pressemeddelelse fra Movia, 28. juni 2019.
 7. ^ Trafikplan 2016 er vedtaget, Movia.
 8. ^ a b Nyt Bynet, Movia. Besøgt 10. januar 2017.
 9. ^ a b Fuldt forslag til Bynet 2019 af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 8. januar 2018.
 10. ^ Trafikplan 2016, s. 21-27, 91. Movia, januar 2017.
 11. ^ Forslag til Trafikplan 2016, Movia, september 2016.
 12. ^ Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Københavns Kommune, Movia, 19. september 2016.
 13. ^ Bestilling af samlet busnet til Cityringens åbning i 2019, møde i Københavns Borgerrepræsentation 19. april 2018, Københavns Kommune.
 14. ^ Ryvang, garagefakta på Myldretid.dk, 4. januar 2019.
 15. ^ Linieændringer maj 2003 af Thomas de Laine. Busfronten 167/2003, s. 17-18.
 16. ^ Linieændringer 25. maj af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 170/2003, s. 6-7.
 17. ^ a b HUR linjeændringer af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 173/2003, s. 4-7.
 18. ^ Linieændringer i city fra 10.6.03 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 170/2003, s. 8.
 19. ^ HUR Trafik linjeændringer, Busfronten 179/2015, s. 3-10.
 20. ^ HUR-linjeændringer af Thomas de Laine. Busfronten 196/2006, s. 3-4.
 21. ^ Øvrige linjeændringer, Busfronten 205/2007, s. 8-10.
 22. ^ Øvrige linjeændringer i område Hovedstaden af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 223/2010, s. 8.
 23. ^ Øvrige linjeændringer i område Hovedstaden af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 225/2010, s. 5-8.
 24. ^ Øvrige linjeændringer i område Hovedstaden af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 227/2010, s. 7-12.
 25. ^ Linjeændringer 11.12.2011 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 240/2012, s. 9-22.
 26. ^ Linjeændringer 24.3.2013 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 9-13.
 27. ^ Linjeændringer før 30.6.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 251/2013, s. 3-7.
 28. ^ Linje/driftsændringer 11.8.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 253/2013, s. 4-6.
 29. ^ Linje/driftsændringer 15.12.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 257/2014, s. 4-5.
 30. ^ Linjeændringer i perioden 15.12.2013-13.4.2014 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 257/2014, s. 6-7.
 31. ^ Linje/driftsændringer før 13.12.2015 af flere forfattere. Busfronten 271/2016, s. 3.
 32. ^ Linje/driftsændringer før 10.8.2014 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 260/2014, s. 3-4.
 33. ^ Linje/driftsændringer efter 30.1.2017 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 18.
 34. ^ Køreplanskift 30. januar, Din Offentlige transport. Sidst kontrolleret 1. februar 2017.
 35. ^ Linje 1A, Din Offentlige Transport fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 23. maj 2016)
 36. ^ Linieændringer i perioden 27.3-7.8.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 5-8.
 37. ^ Linjeændringer i perioden 6.8.-10.12.2017 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 8-10.

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger