Liste over danske fonde efter formue

Dette er en liste over danske erhvervsdrivende fonde efter formue. Formuen er opgjort efter egenkapital-tallene fra de enkelte fondes årsregnskaber. Listen er baseret på Kraft & Partners årlige Den Danske Fondsanalyse[1] samt løbende opdateret ud fra de forskellige fondes årsrapporter.

Nr. Fond Formue i mia. kr. Stiftet
1 Novo Nordisk Fonden 804,000 (2022) [2] 1989
2 A.P. Møller Fonden 265,864 (2022) [3] 1901
3 Lundbeckfonden 62,601 (2017)[4] 1983
4 Carlsbergfondet 53.150 (2022)[5] 1876
6 TrygFonden 44.168 (2023)[6] 2004[7]
5 Realdania 22,070 (2018)[8] 2000
7 Augustinus Fonden 22,543 (2017)[9] 1987
8 Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 12,01 1980
9 LEGO Fonden 8,786 1986
10 Nordea-fonden 7,086 1989
11 Villum Fonden 7,048 1971
12 Oticon Fonden 6,482 1986
13 Lauritzen Fonden 5,958 1986
14 Egmont Fonden 5,615 1986
15 Hempel Fonden 5,198 1986
16 Aarhus Universitets Forskningsfond 4,599 1985
17 Knud Højgaards Fond 3,064 1986
18 Velux Fonden 2,343 1981
19 Industriens Fond 2,021 1990
20 Det Obelske Familiefond 2,016 1986
21 Bikubenfonden 1,03 1989
22 Aage V. Jensen Naturfond 0,884 2006
23 Ny Carlsbergfondet 0,469 1902
24 OJD-Fonden 0,279 2004
25 Købmand Herman Sallings Fond 0,164 1964

Kilde: Den Danske Fondsanalyse 2016[1] samt løbende opdateret ud fra fondenes årsrapporter.

Noter redigér