Lods

person der har den faglige til at vejlede skibe gennem vanskelige at navigere vandveje eller indtaste havn

En lods (Pilot) er en person hvis arbejde består i at hjælpe og rådgive et fartøjs skibsfører, med at føre skibet igennem farvande som lodsen har specielt kendskab til.

Signalflaget H betyder Jeg har lods om bord

Det drejer sig ofte om stærkt trafikerede områder som er vanskelige at besejle, eksempelvis smalle farvande og indsejlinger til havne.

For at blive ansat som lods i Danmark kræves der uddannelse som skibsfører med tilhørende sønæringsbevis.

Lods anvendes også på danske jernbaner. Når et tog betjenes af en lokomotivfører, der ikke er uddannet til kørsel på dansk jernbanestrækning eller en lokomotivfører, der ikke har kendskab til den pågældende strækning, skal toget have lods. Lokomotivføreren har fortsat ansvar for betjening af trækkraften, men lodsen har ansvaret for togets førelse og sikkerhed.

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger


 Søsterprojekter med yderligere information: