Et manifest (fra latin, manifestus, kommer af manus: "hånd" + fendo: "slag") er en tekst, som danner grundlaget for en ideologi, en kunstnerisk retning eller en anden slags kulturel bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne som ligger til grund. Det Kommunistiske Manifest er et ofte brugt eksempel. F.T. Marinettis Det Futuristiske Manifest fra 1909 er et eksempel på et kunstnerisk og litterært manifest, der i sit udtryk står i stærk kontrast til den daværende italienske kunstopfattelse.

Titelbladet til Det Kommunistiske Manifest fra 1848

Kendte politiske manifester

redigér

Politiske erklæringer som ikke har avlet større politiske bevægelser

redigér

Referencer

redigér