Margrethe von Heinen

Margrethe von Heinen, gift Stockfleth og Storm (26. juni 173014. februar 1805) var en dansk adelsdame.

Hun var datter af major Ulrik Frederik von Heinen til Ulriksholm og Catharina f. von Brüggemann og var dame de l'union parfaite.

18. april 1749 ægtede hun højesteretsassessor Christian Stockfleth, som døde allerede året efter. Hun blev senere (1767) gift med stiftamtmand Caspar Herman Storm.