Markedsmekanismen er den mekanisme, hvorved markedskræfterne (samspillet mellem udbud og efterspørgsel) styrer udviklingen på et marked. Ændringer i enten udbuddet eller efterspørgslen vil føre til, at prisenvaren eller tjenesteydelsen bliver justeret. Hvis prisen eksempelvis stiger, vil nogle hidtidige efterspørgere tænkeligt holde op med at efterspørge varen eller i hvert fald efterspørge den i mindre grad, mens prisstigningen omvendt vil stimulere udbyderne til at sælge mere af varen.[1] Er der tale om et marked med fuldkommen konkurrence - idealtypen for et økonomisk marked - vil denne proces fortsætte, indtil udbud og efterspørgsel er lige store. Man siger, at der i dette tilfælde er markedsclearing - prisen har clearet markedet. Markedsmekanismen illustreres ofte i et udbuds-/efterspørgselsdiagram.

Forekommer der markedsfejl på markedet, kan de forstyrre markedsmekanismen, så ligevægten på markedet ikke bliver efficient (eller Pareto-optimal). Markedskræfterne fungerer i sådan en situation ikke tilstrækkelig hensigtsmæssigt.[2] Markedsfejl kan også bevirke, at markedet ikke clearer, dvs. at udbud og efterspørgsel ikke er lige store i ligevægten. Eksistensen af arbejdsløshed er et eksempel herpå. Arbejdsløshed betyder, at arbejdstagernes udbud af ledig arbejdskraft ved den gældende løn er større end virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft; når arbejdsløshed kan eksistere i længere perioder, er det et tegn på, at der er markedsfejl, der forhindrer arbejdsmarkedet i at cleare.

  1. ^ Pindyck, R.S. og D. L. Rubinfeld (2009): Microeconomics, International Edition, kapitel 2. Seventh Edition, Pearson Education.
  2. ^ Pindyck, R.S. og D. L. Rubinfeld (2009): Microeconomics, International Edition, kapitel 9. Seventh Edition, Pearson Education.