Master of the Rolls

Master of the Rolls er det tredje højeste dommerembede i England og Wales. Det næsthøjeste embede er Lord Chief Justice, mens det højeste dommerembede indehaves af Storbritanniens højesteretspræsident.

Master of the Rolls er retsformand for den civile afdeling (Civil Division) i Appeldomstolen for England og Wales, og han er den administrative leder af det civile retssystem i England og Wales.

Embedet som Master of the Rolls kendes fra 1286, men embedet er muligvis ældre.