Masteruddannelser i Danmark

dansk videregående uddannelse
Denne artikel handler om masteruddannelser i Danmark. For andre betydninger, se Master.

En master (engelsk: Master) er en akademiker, der har gennemført en højere videregående masteruddannelse (engelsk: Master Programme) i voksenuddannelsesregi på et universitet i Danmark – og som dermed har opnået en akademisk mastergrad (engelsk: Master Degree), der er på samme niveau som en akademisk kandidatgrad. I den engelsksprogede verden bruges betegnelsen Master’s Degree om de universitetsuddannelser, der i Danmark benævnes kandidatuddannelser.


Masteruddannelser i Danmark

redigér

Masteruddannelserne er højere videregående uddannelser, der læses på de danske universiteter og udbydes efter lov om universiteter. Masterstudierne er normeret til 1 års fuldtidsstudier, svarende 60 ECTS-point[1]. De danske masteruddannelser er tilrettelagt som videregående deltidsuddannelser fordelt over 2-3 år, idet undervisningen hovedsageligt foregår i weekenden eller om aftenen; dog skal en masterstuderende have afsluttet sin masteruddannelse senest 6 år fra studiestart. Masteruddannelserne er på samme kompetenceniveau som lange videregående kandidatuddannelser på engelsk Master of Arts (MA), der ligeledes læses på universiteterne, men den har ikke samme bredde, da Masteruddannelsen som hovedregel svarer til 1 års fuldtidsstudie i en konkret faglig problemstilling og kandidatuddannelsen svarer til 2 års fuldtidsstudie i et bredere akademisk fag, hvor kravet til afslutningsprojektet er dobbelt så stort. Enhver masteruddannelse skal afsluttes med et større videnskabeligt afgangsprojekt kaldet masterprojekt svarende til mindst 12 ECTS-point og højst 20 ECTS-point[2]. Masteruddannelserne adskiller sig fra de øvrige universitetsuddannelser ved at være brugerbetalte med priser fra 20.000 kr. til 350.000 kr.

For at blive optaget som studerende på et dansk masterstudium kræves som minimum følgende:

En masteruddannelse kan både tages som prægraduat grunduddannelse (hvor man f.eks. bygger oven på sin nuværende mellemlange videregående uddannelse eller diplomuddannelse) eller som postgraduat videreuddannelse (hvor man f.eks. supplerer sin nuværende lange videregående kandidatuddannelse).

Ifølge Undervisningsministeriets officielle beskrivelse af de danske masteruddannelser "skal en master gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v. ... på kandidatniveau". [3]

Pr. 1. oktober 2008 udbyder de danske universiteter tilsammen 106 masteruddannelser, som er inddelt i nedenstående 13 fagområder:

 1. Byggeri og arkitektur
 2. Det veterinære område
 3. It
 4. Kommunikation, sprog og teknologi
 5. Kultur og samfund
 6. Kunst, design og litteratur
 7. Ledelse og organisation
 8. Matematik og fysik
 9. Miljø, miljøteknik og landskab
 10. Musik og teater
 11. Pædagogik
 12. Sundhed og medicin
 13. Øvrige

Liste over masteruddannelser i Danmark

redigér

Undervisningsministeriets liste over samtlige godkendte masteruddannelser i Danmark:

Byggeri og arkitektur

redigér

Det veterinære område

redigér

Kommunikation, sprog og teknologi

redigér

Kultur og samfund

redigér

Kunst, design og litteratur

redigér

Ledelse og organisation

redigér

Matematik og fysik

redigér

Miljø, miljøteknik og landskab

redigér

Musik og teater

redigér

Pædagogik

redigér

Sundhed og medicin

redigér

Øvrige

redigér

Referencer

redigér
redigér