En megabyte er 106 = 1 000 000 bytes og forkortes MB.[1]

Byte-størrelser
Decimal præfiks Binært præfiks
Værdi Navn Værdi Navn
10001 = 103 kilobyte (kB) 10241 = 210 = 1,024·103 kibibyte (KiB)
10002 = 106 megabyte (MB) 10242 = 220 ≈ 1,049·106 mebibyte (MiB)
10003 = 109 gigabyte (GB) 10243 = 230 ≈ 1,074·109 gibibyte (GiB)
10004 = 1012 terabyte (TB) 10244 = 240 ≈ 1,100·1012 tebibyte (TiB)
10005 = 1015 petabyte (PB) 10245 = 250 ≈ 1,126·1015 pebibyte (PiB)
10006 = 1018 exabyte (EB) 10246 = 260 ≈ 1,153·1018 exbibyte (EiB)
10007 = 1021 zettabyte (ZB) 10247 = 270 ≈ 1,181·1021 zebibyte (ZiB)
10008 = 1024 yottabyte (YB) 10248 = 280 ≈ 1,209·1024 yobibyte (YiB)

Mega-præfikset betyder 1 000 000, men i computermæssig sammenhæng betyder det 220 = 1 048 576. I 2002 blev ordet mebi foreslået som et nyt præfiks, med betydningen 1 048 576, og det anbefales at man fremover benytter mebibyte til at beskrive datamængder, som er et multiplum af 1 048 576 byte. Det er dog ikke særligt udbredt at bruge betegnelsen mebibyte og det er ikke optaget i retskrivningsordbogen.

Megabyte eksempler redigér

 • 1 MB: en lille roman
 • 1,44 MB: en 3,5" floppy disk
 • 2 - 3 MB: et billede fra en moderne smartphone
 • 3-8MB: en typisk mp3 musikfil
 • 5 MB: Shakespeares samlede værker
 • 25 - 30 MB: et fotografi i RAW format fra professionelt kamera
 • 100 MB: en meterfuld af bøger
 • 700 MB: en CD-ROM
 • 700 MB: en spillefilm komprimeret til at fylde én CD-ROM.
 • 1.000.000 - 2.000.000 MB: en harddisk i en normal computer
 • 16.000.000: Ultra-højkapacitets harddiske

Se også redigér

Kilder redigér

 1. ^ The International System of Units (SI)