Mellemlange videregående uddannelser i Danmark

dansk videregående uddannelse

Mellemlange videregående uddannelser (MVU) er højere, videregående uddannelser af teoretisk/boglig art.

Langt de fleste mellemlange videregående uddannelser i Danmark kan ikke påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. For at blive optaget som studerende på en videregående uddannelse skal man først have gennemført og bestået en studieforberedende ungdomsuddannelse – dvs. en gymnasial uddannelse.

På nogle mellemlange videregående uddannelser er det dog muligt at blive optaget, hvis man på forhånd har gennemført og bestået en relevant erhvervsrettet ungdomsuddannelse – dvs. en erhvervsuddannelse, en social- og sundhedsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse – i stedet for en gymnasial uddannelse.

Alle mellemlange videregående uddannelser i Danmark blev omkring 1990 inddraget i den budgetreform, som bygger på taxameterstyringen af resurser og studenterårsværk-beregningen.

Nogle af de mellemlange videregående uddannelser fører til en professionsbachelorgrad.

Mellemlange videregående uddannelser i Danmark varer 3-4½ år, læses på professionshøjskoler eller lignende højere læreanstalter og inddeles i følgende 6 kategorier:

Mellemlange videregående uddannelser i Danmark

redigér

Undervisningsministeriets oversigt over samtlige godkendte mellemlange videregående uddannelser i Danmark:

Kreative og kunstneriske uddannelser

redigér

Pædagogiske uddannelser

redigér

Sproguddannelser

redigér

Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser

redigér

Social- og sundhedsuddannelser

redigér

Tekniske og teknologiske uddannelser

redigér

Katastrofe og risikomanager

Eksterne henvisninger

redigér