Monografi

skrift om et enkelt bestemt emner
(Omdirigeret fra Monografier)

Monografi (af græsk monos én og graphein, skrive) er et skrift om et enkelt, begrænset emne.

Omslag til monografi om fristaden Temesvár

Begrebet anvendes indenfor biblioteks- og informationsvidenskab, som modbegreb til periodikum altså et værk der ikke er endeligt afsluttet, men udkommer over en periode (også kaldet en serie) eller løbende som aviser etc. I denne betydning af ordet er et samleværk (en antologi) regnet for en monografi.

Begrebet anvendes også i en anden, snævrere betydning om et værk om et enkelt emne skrevet af én forfatter, typisk en bog om en enkelt kunstner. I sidstnævnte betydning er en antologi ikke en monografi. Modsat en biografi er vægten i en monografi ikke nødvendigvis lagt på det biografiske stof.

Ordet monografi er ikke lig med en bog, hvilket er en hyppig misforståelse.