Museum Vestfyn

paraplyorganisation for diverse lokale museer på Vestfyn

Museum Vestfyn er et statsanerkendt museum organiseret som en selvejende institution, der økonomisk baseres på tilskud fra staten og især Assens Kommune. Museum Vestfyn blev etableret i år 2000 ved sammenlægning af en række museer og samlinger. Dengang var dets navn Museerne på Vestfyn, men det blev ændret til Museum Vestfyn ved indgangen til 2013.

Museum Vestfyn
Vestfyns Kunstmuseum.jpg
Generelle informationer
Type Kulturhistorisk museum
Adresse Østergade 57, 5610 Assens (Administration og museumsbutik er fysisk i Østergade 57A)
Grundlagt 2000
Direktør Johan Møhlenfeldt Jensen
Eksterne henvisninger
www.museumvestfyn.dk


ERNSTRediger

Ernsts Samlinger
 
Interiør i en stue i samlingen
Generelle informationer
Adresse Østergade 57, 5610 Assens
Eksterne henvisninger
Museets hjemmeside

Bygningerne i Østergade 57 rummede tidligere både bolig og sølvvarefabrikation – nu danner de rammen om totaloplevelsen ERNST. Her fortæller Museum Vestfyn historien om både bolig-, sølvvareproduktion og have – samt naturligvis også om familien Ernst.

ERNST omfatter udstillingerne Ernsts Samlinger her vises den store samling af sølv, porcelæn og kunst, som sølvvarefabrikanten Frederik Ernst (1892-1976) skabte og som han i sine sidste leveår selv viste rundt i, som om det var et museum. Fabrikken og Fabrikanten her fortælles om sølvvareproduktion i en dansk provinsby og om mændene bag ”J. Ernst’s Sølvvarefabrik”, som drejede nøglen om i 1950’erne. ERNST omfatter også Frederik Ernsts Have en italiensk-inspireret gårdhave, skab af manden bag sølvvareproduktionen samme sted og indrammet af de bygninger, som husede den.

I ERNST kan man også benytte Havestuen, hvor der er mulighed for at nyde den medbragte mad og en kop kaffe, læse dagens avis eller bare slappe af. Hvis vejret tillader det, er man også velkommen til at nyde maden i Frederik Ernsts Have.

I det tidligere industrikompleks, hvor Johan Ernst (1867-1924) startede værksted i 1890 og få år senere en hel sølvvarefabrik, finder man Ernsts Samlinger på adressen Østergade 57 i Assens. Sølvvarefabrikken havde ca. 50 ansatte og var i en periode blandt Danmarks største. Efter Johan Ernsts død i 1924 blev firmaet videreført af sønnen Frederik Ernst (1892-1976).

Både Johan og Frederik Ernst samlede på gamle sølvting, men især sønnen Frederik var en inkarneret samler, og han fyldte efterhånden sin lejlighed op med porcelæn fra kendte fabrikker i Europa og Fjernøsten, tin, glas, malerier, ure, møbler og meget mere. Efter 1955 blev nogle af de tidligere værksteder også inddraget til formålet, og han åbnede nu sine udstillinger og sit hjem for offentligheden.

ToldbodhusRediger

Toldbodhus
 
Den tidligere toldkammerbygning i Assens.
Generelle informationer
Adresse Nordre Havnevej 19, 5610 Assens
Eksterne henvisninger
Museets hjemmeside

Museum Vestfyn åbnede den 27. juni 2015 en ny udstilling i ToldbodhusNordre Havnevej 19, Assens. Den hedder "Mennesket og Havnen" og viser forskellige genstande og fortæller bl.a. om kvægdrifterne, som i tidligere tider gik hen over Fyn til Assens Havn som overfartssted. Der er også mulighed for at se gamle filmoptagelser i udstillingen, bl.a. fra fiskefartøjer og kulimport i havnen. Endvidere genåbnede udstillingen i marts 2016 efter en vinterpause med tilføjelsen af en celle fra det gamle arresthus i Assens. Arresthuset lå i tilknytning til det tidligere rådhus i Østergade, men blev lukket i 1969 hvor et nyt arresthus var blevet opført på Toftevej 29. I udstillingen ser man døren fra celle nr. 1, en seng og andet inventar.

Toldbodhus blev før åbningen i 2015 renoveret under skyldig hensyntagen til bygningens status som fredet. Tidligere husedes her en samling af skibsmodeller, maritime genstande og fotografier. Assens Sømandsforening havde nemlig overtaget bygningen og omskabt den til museum i 1973, efter at den gule bygning i mange år var toldsted, indtil dette blev nedlagt. Assens Sømandsforening havde siden sin stiftelse i 1890 indsamlet en lang række genstande, og mange af dem fandt fra 1973 plads i Toldbodhus, men også i Willemoesgårdens samlinger vedrørende byens historie samt om Peter Willemoes kom en stor del af sømandsforeningens materiale til at indgå.

Toldkammerbygningen blev oprindeligt opført i 1834, dog stammer en tilbygning fra 1845, hvor der skulle skaffes mere plads til oplagring af varer, for det tilfælde at en købmand gerne ville udskyde sin toldbetaling.

WillemoesgårdenRediger

Willemoesgaarden
 
Her blev søhelten Peter Willemoes født.
Generelle informationer
Adresse Østergade 36, 5610 Assens
Eksterne henvisninger
Museets hjemmeside

Bymuseet Willemoesgaarden findes i Østergade 36 som er et af de ældste huse i Assens.

Navnet på museet skyldes søhelten Peter Willemoes, der blev født den 11. maj 1783 i dette hus, hvor hans far var amtsforvalter. Som kun 12-årig blev Peter Willemoes elev på Søkadet-akademiet i København. I Slaget på Reden i 1801 stod han som ung søløjtnant som øverstkommanderende for det "Gernerske Flaadebatteri nr. 1", der deltog i kampen mod den engelske overmagt. Ved sin modige og engagerede indsats blev han med et slag berømt, og Willemoesgården har haft flere af hans personlige genstande udstillet. Peter Willemoes døde allerede som 24-årig i 1808 om bord på linjeskibet Prinds Christian Frederik, der kom i kamp med overtallige engelske krigsskibe i søslaget ved Sjællands Odde.

Bygningerne danner i dag rammen om Museum Vestfyns udstillingen Willemoes – historier om helte. Udstillingen tager fat på historiens helte og stiller skarpt på heltenes DNA: hvad skaber en helt? Udstillingen er bygget op omkring Peter Willemoes, som det lokale eksempel på en helt. Peter Willemoes fik heltestatus efter sin deltagelse i Slaget på Reden i 1801. Sideløbende med historien om Peter Willemoes, præsenterer udstillingen også andre lokale helte og giver perspektiver på heltebegrebets historie.

På 1. salen er der også en mindre udstilling om Willemoesgaardens historie. I stueetagen er der skiftende særudstillinger.

Assens har antagelig været købstad fra omkring år 1200. Byens historie går altså langt tilbage, og det har været afspejlet i Willemoesgårdens udstilling om byens huse, håndværk, handel og ikke mindst søfart, herunder den århundredgamle færgesejlads til Aarøsund, der har haft stor betydning for Assens by. Nogle af disse temaer berøres i den nye udstilling i Toldbodhus.

I 1955 blev Willemoesgården af ejeren Assens Kommune stillet til rådighed for Assens og Omegns Museumsforening med henblik på at etablere mindestuer for Peter Willemoes. Efter en gennemgribende renovering blev museet åbnet officielt den 20. juni 1959.

 
Et udstillingsrum på det tidligere Vestfyns Kunstmuseum

Kunstsamlingen i Vestfyns Kunstmuseum findes ikke som en selvstændig enhed mere, men samlingens genstande bevares i Museum Vestfyns varetægt, hvor de kan dukke op i fremtidige udstillinger med fokus på lokal- og kulturhistorie. Beslutningen herom blev i realiteten taget i 2012. Vestfyns Kunstmuseum i Østergade 38 i Assens blev åbnet i 1994 og var åbent her indtil begyndelsen af 2014 i tilknytning til Willemoesgården, hvor flere af kunstværkerne tidligere havde befundet sig. I Østergade 38 blev guldaldermaleren Dankvart Dreyer født den 13. juni 1816 (død i 1852 i Barløse ved Assens), og hans værker var rigt repræsenteret i udstillingen, hvor der i øvrigt vistes en række værker af kunstnere med relation til Assens: billedhuggeren Jens Adolf Jerichau (1816-1883) og hans hustru Elisabeth Jerichau Baumann, bysbarnet og Skagensmaleren Thorvald Niss (1842-1905), "hestemaleren" Lauritz Mikkelsen (født i Skåne i 1879, død i Saltofte ved Assens i 1966), dyrehavemalerne Peter Klitz (1874-1955) og Aage Jacobsen (1894-1970) samt Saltoftemaleren Niels Hyhn (1902-1950).

Overdraget: Vestfyns HjemstavnsgårdRediger

 
Gårdspladsen på den firlængede Vestfyns Hjemstavnsgård

Vestfyns Hjemstavnsgård er fra januar 2016 overtaget af Vestfyns Hjemstavnsforening. Nogle af samlingens genstande er overført til magasin for at kunne bevares for eftertiden.

På adressen Klaregade 23 i landsbyen Gummerup ved Glamsbjerg i Assens Kommune ligger frilandsmuseet Vestfyns Hjemstavnsgård. Det består af en række bygninger fra 1700-tallet. Selve den firlængede sulegård (Landmålergården) ligger på sit oprindelige sted, mens andre bygninger er flyttet dertil.

Således lå det røde Urmagerhus oprindelig i nabolandsbyen Køng, hvor det blev opført 1776, og senere kom til at huse urmagerfamilien Wibye, der lavede de kendte Køng-klokker. Men der brændte Urmagerhuset i 1973, og det blev flyttet og genopført på Hjemstavnsgårdens område i 1981. Landsbysmedjen stammer fra Tåstrup på Nordfyn, og tørvekoven stammer fra Håstrup (mellem Haarby og Fåborg), hvor den var en del af smedens bygninger.

Der var landbrug på gården indtil 1930, og man kunne blandt andet se mange landbrugsredskaber dér. Gården blev åbnet som museet Vestfyns Hjemstavnsgård den 7. juni 1931.

Lukket: Mands SamlingRediger

 
Her var Anthon Jensens gamle kulturhistoriske museum.

Museet Mands Samling er definitivt lukket i maj 2014. Mange af samlingens genstande er overført til magasin. Det tømte hus blev i oktober 2014 tilbageskødet til fonden bag Mands Samling.

I 1951 åbnede Anton Jensen (1885-1970) Museet Mands Samling i ejendommen Damgade 26 i Assens, som hans kone Marianette havde købt i 1920. Det blev byens første kulturhistoriske museum og samlingen viser med de mange genstande, heraf også nogle finurlige, meget om livet i det gamle Assens.

Navnet Mand var et kendt navn langt tilbage i Anthon Jensens slægt. Han var selv udlært smed, men havde prøvet forskellige erhverv og var blevet lidt af en altmuligmand. Efter hans død i 1970 videreførtes museet i mere end 25 år af datteren Marianette Schneider.

Af Anthon Jensens børn kendes dog især modstandsmanden Jens Toldstrup, hvis indsats under 2. verdenskrig blev højt anerkendt, ikke mindst fra engelsk side.

Om ejendommen Damgade 26 vides også, at den husede et stort antal russiske flygtninge omkring afslutningen på 1. verdenskrig.

Museet blev lukket bl.a. ud fra et lavt besøgstal, men i sommeren og eftersommeren i 2013 blev der arrangeret afskedsomvisninger i samlingen, hvor man så et usædvanligt højt besøgstal.

Eksterne henvisningerRediger

  • Museum Vestfyns hjemmeside og museets Facebook-side
  • Hjemmeside omkring Toldbodhus og Assens Sømandsforening
  • Rikke Kristensen, Noget om søhelten Peter Willemoes - og lidt om byen Assens, udgivet 2008
  • Fyens Stiftstidende, den 7. december 2014, den 12. maj og den 14. oktober 2015, den 18. marts 2016 samt www.fyens.dk
  • hæftet Dreyer - Liv og Landskab, med illustrationer samt danske og engelske tekster på 56 sider, udgivet i forbindelse med udstillingen af samme navn i 2016.

Koordinater: 55°16′13.1″N 9°53′58.1″Ø / 55.270306°N 9.899472°Ø / 55.270306; 9.899472