Nørresø (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Sø i Ringkøbing-Skjern Kommune

Nørresø tidligere Aabjerg Sø, er den sydligst beliggende sø, i Natura 2000-område nr. 72 Husby Sø og Nørresø og ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune syd for Nissum Fjord. Nørresø er på 114 ha, og har en gennemsnitsdybde på 1,05 meter, en største dybde på 1,7 meter og et vandvolumen på 1,24 millioner m³.

Nørresø
Overblik
Land Danmark
Kommuner Ringkøbing-Skjern Kommune
Område Region Midtjylland
Afløb Husby Sø - Staby Kast
Overfladeareal 114 ha
Middeldybde 1,05 m
Maks. dybde 1,7 m
Vandvolumen 1,24 m³
Oversigtskort
For alternative betydninger, se Nørresø. (Se også artikler, som begynder med Nørresø)

Søen havde oprindelig forbindelse til Ringkøbing Fjord mod syd, men i forbindelse med et større landvindingsprojekt 1940-1949 blev den inddiget, og forbindelsen mod syd blev afbrudt, så den nu har afløb til Nissum Fjord mod nord, via Husby Sø og en gravet kanal - Staby Kast.

Søens opland består hovedsageligt af afvandede landbrugsarealer (ca. 80%), hvorfra vandet pumpes ind i søerne via pumpestationer.

Nørresø og dens omgivelser, et areal på 140 ha, blev fredet i 1956.[1][2]. Der blev i 2005 fundet 25 plantearter, heraf 19 arter af undervandsplanter, 2 arter af kransnålalger, og 4 arter af flydebladsvegetation. Der blev registreret 8 vandaksarter. 5 arter af vandplanterne er med på den danske gulliste.

Eksterne kilder/henvisninger Rediger

  1. ^ Om fredningen på fredninger.dk
  2. ^ Fredningskendelsen