Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø er et Natura 2000-område der ligger syd for Faaborg Fyn. Natura 2000-området har et areal på 124 hektar Det består af et habitatområde H 109. Naturpleje i området knytter sig til sikre de sammenhængende, lysåbne naturarealer og forbedre levestederne for klokkefrø.

Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Faaborg-Midtfyn Kommune
Areal 124 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

OmrådebeskrivelseRediger

Avernakø er en ø syd for Fyn, og den nordvestlige del består hovedsageligt af agerjord, strandeng og strandsøer med strandvolde, som efterhånden har afsnøret dele af havet. De to største strandsøer er Hovedsø og Skanodde Sø. Bag strandvoldene aflejres fint materiale, og her ses udbredte strandenge.

Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H109 og ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn i vandplanopland Vandplan 1.15 Det sydfynske Øhav [1]

FredningRediger

Tre af de 11 vandhuller der i 1956 blev fredet på Avernakø, med henblik på at bevare en lokal bestand af de sjældne klokkefrøer, ligger i Natura 2000-området.[2]

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger