Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø er et Natura 2000-område der består af habitatområde H129 og har et areal på 1.336 hektar, hvoraf 930 ha. er statsejet. Det ligger i Lejre, Ringsted og Holbæk kommuner, i området mellem Kirke Hvalsø og Jystrup.

nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) i Lejre, Ringsted og Holbæk kommuner
Areal 1.336 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Habitatområde nr. 129
Arter

Oversigtskort
Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø ligger i Sjælland
Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Koordinater: 55°33′5.62″N 11°52′45.4″Ø / 55.5515611°N 11.879278°Ø / 55.5515611; 11.879278

De *-mærkede er prioriterede naturtyper

OmrådebeskrivelseRediger

Området er domineret af skov, og indeholder flere forskellige skovnaturtyper. I lysninger findes naturtyperne kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær. Smuldmosen kan fremhæves blandt områdets artsrige rigkær. Der findes en række både større og mindre søer i Natura 2000-området. En del søer og vandhuller i området er registreret som naturtypen næringsrig sø. Det gælder bl.a. andet Valsølille Sø, Hvidsø og Mortenstrup Sø

Natura 2000-området ligger indenfor i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord[1] og Vandplan 2.5 Smålandsfarvandet [2]

FredningerRediger

Indenfor Natura 2000-området er i alt 157 ha omfattet af fredninger, der omfatter dele af Særløse Overdrev, Helvigstrup Skov og Avnstrup Skov foruden Hvidsø og et areal langs Valsølille Sø.[3] Dele af området indgår i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger